Mandag åpner barnehagene gradvis i hele landet vårt. Barnehagene har nå vært stengt siden 12. mars for alle barn som ikke har foreldre med samfunnskritiske jobber. De ansatte i barnehagene har i denne perioden vært sammen med barna som har krav på barnehageplass, eller hatt hjemmekontor.

I ukene som har gått har de jobbet med pedagogisk planlegging, hatt erfaringsutveksling og kurs for hverandre på Teams, holdt kontakt med foreldre ved å ringe hjem til hvert enkelt barn, og sist men ikke minst, gjort en fantastisk innsats for å kunne åpne barnehagen igjen. Jeg blir så stolt av å være barnehagelærer når jeg ser hvilken omtanke og hvilket engasjement profesjonen har vist uken før åpning.

Barnehage er en pedagogisk virksomhet, og ikke en barnepark. I barnehagen legges grunnmuren i barnas liv, og første steg i utdanningsløpet. Det er viktig at barna blir møtt av kompetente voksne med forståelse for barns lek, læring, danning og utvikling. Derfor er barnehagelæreren så viktig.

Nå er det en spesielt krevende tid for barnehagelærere hvor de får bruk for all kompetanse og tidligere erfaring. I veilederen om smittevern i barnehagen heter det: «Det er barnehageeier som er ansvarlig for å sikre at barnehagedriften skjer i samsvar med gjeldende lover og regelverk».

Vi ser på veilederen som en kontrakt mellom de ansatte, barnehagemyndighet, barn og foreldre for å sikre trygghet for alle. For å kunne gi barna det tilbudet de har krav på, skal barnehagene nå oppfylle kravene i veilederen samtidig som de skal følge Rammeplan for barnehagen, lov og avtaleverk.

Det betyr at de ansatte har en enorm oppgave foran seg, noe som krever gode forberedelser og ikke minst evaluering. Man må til enhver tid evaluere smitteverntiltakene, slik at smitterisikoen er så lav som mulig. Barnehagelærerne i barnehagen har kortere arbeidstid enn åpningstiden. Det betyr at til vanlig må planlegging og evaluering (plantid) skje mens barna er i barnehagen.

Nå som barna skal deles i mindre grupper med en ansatt, som har ansvar for en gruppe gjennom hele dagen, må plantiden til barnehagelærerne skje utenfor åpningstid. For å løse dette må barnehagene ha reduserte åpningstider. I en tid hvor det krever svært mye planlegging, forberedelser og evaluering for å sikre barn, foreldre og ansattes helse, samtidig som man skal ha et godt pedagogisk innhold, er det en selvfølge at de ansatte skal ha plantiden sin.

Jeg vil gjerne kommentere det som er sagt om barnehagelærernes arbeidstid i nettavisen til Moss avis 18. april. Barnehagelærere har ikke en arbeidstid på 6.45 timer pr dag! Barnehagelærere jobber 7,5 timer hver dag, men 45 min av disse er plantid. Plantiden har de ikke på avdeling sammen med barna, men de er på jobb.

Kunnskapsministeren presiserte flere ganger under presskonferansen klokken 16.00 onsdag 15. april, at det skal være en gradvis åpning av barnehagene. Det viktigste er at man har kontroll på alle smittevern-tiltakene og sjekklistene, og det kan bety at man må ha redusert åpningstid.

Jeg vil rose Moss kommune som velger å redusere åpningstiden i barnehagene sine. Det betyr at de følger veilederen til punkt og prikke. En voksen er tilstede med en gruppe barn gjennom hele dagen. Etter barna har gått hjem, blir de ansatte igjen for å evaluere dagen, vaske overflater og leker, og forberede at neste dag er så trygg og smittefri som mulig for barna. Det er ikke tid for konkurranse mellom private og/eller kommunale barnehager om hvem som har lengst åpningstid. Det er tid for fokus på lavest mulig smitterisiko og tid til å se hvert enkelt barn.

Vi har den siste tiden sett hvor viktig barnehagen er for barn og foreldre. Det er flott at vi nå kan åpne barnehagene igjen, men det må skje gradvis. Vi har aldri drevet barnehage på denne måten før. Det krever at ansatte er godt forberedt, og har tid til å følge opp og evaluere veilederen for smittevern om barnehagen. Så, ja til redusert åpningstid i barnehagene, for barnas beste.