Det er menneskelig å ville ha mest mulig av godene her og nå, uten å måtte tenke for langt frem. Denne egenskapen utgjør tilsammen «markedskrefter og forbrukermakt» når vi kjøper varer og tjenester. Vi vil ha billige varer, og mye av dem.

De samme kreftene gjenspeiles også i hva politikerne tør si når de ønsker å bli gjenvalgt for fire nye år. Da heter det «velgermakt». Disse kreftene har gitt for stort press på verdens ressurser for lenge. Nå må vi tenke langsiktig og realistisk.

Det er heldigvis også menneskelig, å stå sammen når det er tøft, og å tåle krevende endringer når situasjonen krever det... Samfunnet, ved våre valgte politikere, må sette rammer for hva vi bør si ja til nå, på kort sikt, for å sikre samfunnet på lang sikt.

Vi har nemlig ikke råd til å glemme det langsiktige perspektivet oppi dette. Hvordan ivaretar vi hensyn til klima, natur og miljø, som vi alle er helt avhengige av? Hvordan sikrer vi vår evne til å produsere nok mat, til evig tid? Hvilke energikilder og næringer skal utgjøre fremtidens løsninger? Hvordan sikre at det ikke oppstår uheldige monopol på medisiner, utstyr og enkeltprodukter? Hvor strenge rammer samfunnet skal legge rundt disse spørsmålene er det politisk ideologisk diskusjon og uenighet om. Den diskusjonen må vi nå gå skikkelig inn i. Vi må nå våge å velge noen retninger for hvordan Norge skal utvikle seg etter korona.

Vi bruker nå hundrevis av milliarder i strakstiltak. Disse tiltakene må fungere både som nødhjelp, og samtidig være en del av den omstillingen vi må gjennom for å nå FNs bærekraftsmål. Tiltakene må være både redningspakke og omstillingspakke på en gang. Vi har en historisk mulighet til å gjøre de nødvendige valgene som må til for å holde oss innen naturens tålegrenser for forbruk, og gjøre produksjonen av mat og energi mer robust. Til det trenger vi modige, sterke, ansvarsfulle politikere som tør gi upopulære budskap. Vi kan snu krisen til Å være en god start for fremtidens muligheter.

Som den Nobelprisvinnende økonomen Joseph Stiglitz sier «markedet kan ikke løse klimakrisa, det kan ikke sikre midler til grunnforskning, bekjempe ulikhet, skape sammenhengskraft i samfunn og det kan absolutt ikke beskytte oss mot en global pandemi».

Jeg mener at vi skal ikke nødvendigvis tilbake til akkurat sånn det var før korona. Vi må se fremover! I et langsiktig perspektiv! Først da kan vi forvalte jordas ressurser på en måte som ikke ødelegger for dem som kommer etter oss.