Så fort førsteklassingene begynner på skolen, får de utdelt en egen iPad. Mange 6-åringer syns det er gøy. Men som mamma ser jeg også at det er krevende for små barnefingre å forme bokstaver med pekefingeren på skjermen. Og det er lite motiverende å lese skannede kopier av lærebøker i stedet for å bla i selve boka.

Forskning viser at elever som leser mest trykte bøker viser mest leseforståelse og mest leseglede, mens elever som leser mest på skjerm får med seg mindre av det de leser. Ulempen er størst for de minste barna. Forsker Ingeborg Stana går så langt som å si at det å lære å skrive for hånd på barneskolen er helt nødvendig for at hjernen skal utvikle seg optimalt. Ved å bruke håndskrift, skapes det mer aktivitet i de sensomotoriske delene av hjernen. Hånd, syn og hørsel arbeider sammen, og det skapes kontakt mellom de ulike delene av hjernen. Da lærer vi bedre og husker bedre.

KrF tar dette på alvor, og går inn for mindre bruk av skjerm for de minste elevene i Mosseskolen. KrF ønsker en annerledes skolehverdag for førsteklassingene, med mer lek og aktivitetsbasert pedagogikk. Seksåringer lærer best gjennom utforsking, rollelek, bevegelse og kreativitet. Ipad er pasifiserende, og binder elevene til pulten. Derfor ønsker ikke KrF at elevene i Mosseskolen skal få utdelt Ipad før i andreklasse. Pengene som frigjøres ved å ikke kjøpe inn IPad kan brukes på å kjøpe lærebøker eller aktivitetsmateriell til førsteklassingene.

Digitalisering gir oss uendelig med muligheter. KrF ønsker at skolen fortsatt skal være en arena for å gi elevene god digital opplæring og kompetanse. Men det skader ikke å vente til barna er syv år. IPad kan være et nyttig hjelpemiddel i klasserommet og bidra til mer varierte og elevstyrte undervisningsformer. Men KrF er opptatt av at iPad alltid skal være et tillegg til, ikke en erstatning til lærebøker.

Vi stiller oss spørrende til om lærerne i dag har de rammebetingelsene de trenger for å ha metodefrihet til å velge mellom å bruke iPad, lærebøker eller andre undervisningsmetoder i alle fag. Vi tror mange lærere oftere hadde valgt andre undervisningsmetoder hvis de hadde hatt flere lærere i klassen, mer tilrettelagte klasserom, nok penger til å kjøpe inn materiell og bedre tid til å forberede undervisningen.

Derfor vil KrF alltid kjempe for bedre rammebetingelser for skolene våre. I løpet av det siste året har vi fått på plass flere lærerstillinger, penger til bokkasser i alle klassene, mer penger til lærebøker og en ekstra pott til opprusting av undervisningslokalene. Denne kampen fortsetter.