Det kom fram under andre og siste dag av rettssaken i Moss tingrett mot den 29 år gamle mannen i den mye omtalte «hundedrapssaken». Saken startet torsdag.

– Straffen i denne saken bør settes til fengsel i ett år. Det bør kombineres med et forbud mot å holde dyr i ti år, sa aktor, politiadvokat Morten Lundén, i sin prosedyre.

Lundén la særlig vekt på at retten bør straffe i henhold til signaler de siste årene om strengere straffer for dyremishandling.

– Saken handler om mer enn denne konkrete hunden fordi den både vil gi et viktig signal om hva som er riktig atferd overfor dyr, men også signalisere til samfunnet om hvilke konsekvenser det vil få når disse etiske standardene brytes, sa han.

Mørketall

Lundén pekte også på at det er få saker om mishandling av dyr som kommer for retten.

 – Det er store mørketall på dyrevelferdsområdet. Bare i Moss har det meg bekjent vært to andre saker det siste halvåret som er henlagt fordi man ikke har funnet gjerningsmann. Domstolen må sende et signal ut i samfunnet når en slik sak først kommer opp for retten, sa Lundén.

For strengt

– Dette synes jeg en veldig streng påstand. Man kan ikke vurdere saken generelt, men må vurdere denne saken konkret, sa forsvarer Even Rønvik.

I sin prosedyre mente forsvareren at retten må legge vekt på den oppmerksomheten saken har fått i media og blant folk.

Han har fått drapstrusler og folk har jaktet på han. Den tiltalte har hatt en stor frykt som har gjort at han har holdt seg borte fra Moss, og han har endret navn for å unngå identifikasjon, sa Rønvik.

Forsvareren ønsker heller samfunnsstraff for den tiltalte.

– Den tiltalte er i stand til å utføre ulike oppgaver, og er egnet for samfunnsstraff. Dette er noe han også er innstilt på, sa Rønvik.

Tingrettens dom mot 29-åringen vil foreligge om en drøy uke.

DEBATT: Hundedrapet: – De som hetser er ikke noe bedre selv