(Fredriksstad Blad) Det ble klart da kommunestyret i Råde torsdag ettermiddag behandlet Krohns klage på at han måtte betale totalt 380.000 kroner i mulkt.

Ordfører René Rafshol gikk på talerstolen og fremmet på vegne av Høyre, Sp, KrF, MDG og Frp forslaget som fikk full tilslutning fra politikerne:

Finn Krohn slipper å betale den tvangsmulkten som gjenstår fra dags dato, sa et enstemmig kommunstyre.

– Hovedårsaken er at tvangsmulkten har virket etter hensikten, sa Rafshol. han la til at det kommunen og fylkesmannen krevde, er rettet opp.

Han gjentok det han sa i etter formannskapet, at de mener det er en vanskelig sak.

Dette er tvangsmulkt

  • Tvangsmulkt ikke er ment å være straff.
  • Tvangsmulkt virker fremover i tid og skal rette en trussel mot den ansvarlige. Målet er å få gjennomført et vedtak.
  • Tvangsmulkt skiller seg fra for eksempel overtredelsesgebyr, som ilegges i etterkant og er ment som straff.
  • I selve lovteksten heter det at kommunen etter at en plikt er oppfylt, kan nedsette eller frafalle tvangsmulkt.

Har betalt ca. 100.000

Finn Krohn hadde allerede i juni betalt omkring 98.000 kroner i mulkt. Etter det har det løpt månedlige beløp.

Totalt var tvangsmulkten kommet opp i 760.000 kroner. Med renter var kravet fra kommunen én million og 60.000 kroner.

Kommunestyret sa sist at de frafalt alle renter og halverte selve mulkten til 380.000. Nå går de ennå lenger og sletter resten av det som gjenstår.

Uenige med administrasjonen

Kommunedirektøren hadde innstilt på ikke å etterkomme Finn Krohns klage på at han måtte betale de 380.00. I formannskapet var ordfører René Rafshol klar på at han ville jobbe helt frem mot kommunestyret for å få best mulig kunnskap om saken før han ville ta stilling.

16 år med strid

Saken rundt moloen ved Finn Krohns brygge har versert siden 2003. En reell konfliktsituasjon med kommunen ble det først i 2006. Frem til da hadde kommunen vært enig med ham i at reparasjonene han hadde gjort ikke var søknadspliktige.

Etter flere runder, hvor kommunen og fylkesmannen (nå Statsforvalteren) ga skiftende begrunnelser for hvorfor brygga ikke skulle godkjennes, ble det til sist tatt en beslutning:

Brygga oppfylte ikke den såkalte skjønnhetsparagrafen i plan- og bygningsloven. Særlig la de vekt på at stenene var «lemfeldig plassert». Og det var brukt betong og armeringsjern for å holde stenene i moloen sammen. Den fremsto som et fremmedelement, var vurderingen.

Det er på denne bakgrunnen kommunen skrev ut tvangsmulkt gjennom to år fra 2011–2013.

Få oversikt over de viktigste hendelsene knyttet til tvangsmulkten her:

Historien bak tvangsmulkten