Vi har de siste ukene sett hvordan nazister samler seg også i vårt bispedømme for markeringer mot homofile, jøder og innvandrere. Selv om nazigruppene er en bitteliten minoritet, vet vi også at de er toppen av et isberg der fremmedfrykt og hatretorikk viser en skremmende økning. 22. oktober har vi alle muligheter til å vise verden at det norske folket ikke marsjerer mot jøder, homofile og innvandrere, men for solidaritet og nestekjærlighet med barn som lever i krig og konflikt.

TV-aksjonen har barn som lever i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan. De erfarer på sin egen kropp og i sitt eget liv konsekvensene av maktmenneskers politikk som setter seg og sitt over hensynet til andre.

UNICEFs budskap er at hvert eneste barn er en mulighet, men de menneskeskapte og menneskevillede konfliktene frarøver dem muligheter til skolegang og utvikling av sine ressurser. Men de erfarer også hvordan mennesker som lever i sikkerhet og trygghet i rike land nå tenker mer på seg og sitt enn på barn som kjemper for livet for å realisere noen av de mulighetene de har.

Den tyrkiske forfatteren Hakan Günday gir i et intervju i Dagbladet (3.10) følgende analyse: «Verden er et hus med mange rom. I ett finnes et luksuriøst svømmebasseng og servering av høye drinker. I et annet brenner det. Ingen kommer på at de kan bruke vannet i bassenget til å slukke brannen».

Han konkluderer: «Denne situasjonen kan ikke vare evig. Før eller senere må de som bor i poolrommet forstå at de ikke er alene på kloden».

Günday påpeker at engasjement for andres livssituasjon slett ikke er basert på følelser og sentimentalitet. Det er tvert om konsekvensen av at vi alle tilhører en stor familie, vi mennesker som lever på denne jorda. Vi bebor det samme oikos – hus – og er del av den samme husholdningen. Å bære hverandres byrder er en del av det å være menneske.

I vår tid har vi helt andre muligheter til kunnskap om andres livsbetingelser og årsakene til dem. Det gjør at vi nå vet at når noen lider nød, høster de fruktene av de manges svik slik Nordahl Grieg formulerte det i «Til ungdommen», i tydelig samklang med vår kristne og humanistiske verdiarv.

I ruinene av den store krigen og den fremste europeiske kulturnasjonen Tysklands massive forbrytelser og folkemord mot jøder, homofile, rombefolkningen, slavere og mennesker med nedsatt funksjonsevne, ble det mulig for verdens ledere å samle statene i et forpliktende samarbeid i De forente nasjoner. Umiddelbart startet arbeidet med å utvikle en felles erklæring om alle menneskers verd og statenes forpliktelse til å sikre alle mennesker deres grunnleggende rettigheter.

I den mørke skyggen av folkemord og totalitære stater innså statene at i møte med overgrep og menneskelige lidelse måtte også statene bære hverandres utfordringer sammen. Allerede 11. desember 1946 ble UNICEFs forløper opprettet av FN for å hjelpe de mange hundre tusener av europeiske barn som var i akutt behov for nødhjelp. Slik ble europeiske krigs- og flyktningebarns levekår et globalt anliggende.

TV-aksjonens massive mobilisering av givere og frivillige bøssebærere gir oss alle mulighet til å vise at vi som europeere er i stand til å ta del i vårt felles ansvar for barn som nå lider under krig, konflikt og drives på flukt. Ved å delta i TV-aksjonen viser vi at vi tilhører èn menneskehet. Vi er villig til å bære noe vann fra vårt velfylte svømmebasseng for å slukke noe av brannen i andre rom i vårt felles hus.

Vi marsjerer for å vise oss selv og verden at vi er et fellesskap bygget på alle menneskers menneskeverd. Denne høsten er dette viktigere enn på mange år.

God vandring!