Flere fattige, hva gjør kommunen?

Kortreist bistandsarbeid: I Kongens gate delers det ut mat og nødvendigheter til dem som sliter. Behovet er stort og økende.

Kortreist bistandsarbeid: I Kongens gate delers det ut mat og nødvendigheter til dem som sliter. Behovet er stort og økende. Foto:

Av

Kronikk signer Eirik Tveiten, Rødt Moss.

DEL

MeningerOnsdag 13.12. la SSB fram sin årlige inntekts- og formuestatistikk for husholdningene i Norge, og resultatet var nedslående: husholdningene hadde en reallønnsnedgang i 2016 på 2.2%: Forskjellene og fattigdommen i Norge øker!

På møtet i bystyret 11.12. foregrep bystyret denne utviklingen da det som første sak på dagsorden ble diskutert «Befolkningsutviklingen i Moss 2017.»

Rapporten konkluderte med at antallet fattige barnefamilier i Moss er økende! Det samme gjelder antallet ungdommer med psykiske problemer! Samtidig ble bystyret nok en gang minnet om den nylig mottatte og svært kritiske rapporten om forholdene for utviklingshemmede i Moss. Mange av bystyrets politikere uttrykte fra talerstolen bekymring for utviklingen.

En skulle da tro at tiltak for å gjøre noe med særlig barnefattigdom ville gjenspeile seg i de ulike partienes budsjettforslag, men her må man nok dessverre lete med lys og lykte for å finne samsvar mellom «liv og lære».

På bystyrets møte i februar i år (sak 02/17) behandlet bystyret et forslag som var løftet til bystyret fra AP, SV og Rødts representanter i Helse- og sosialutvalget om at barnetrygden måtte trekkes ut når kommunen (NAV) beregnet sosialstønad. Etter disse partienes oppfatning omfattet dagens ordning bare de aller fattigste. En ting er at barnetrygden har stått på samme kronebeløp på kr 970 per mnd i snart 30 år (bestemt av regjeringen), men at Moss kommunen trekker barnetrygda FRA når minstesatsen beregnes, er en beslutning som ligger til kommunen selv! Rådmannen hadde beregnet at dersom bystyret valgte å gå bort fra den gjeldende ordningen ville det få direkte betydning for ca. 390 av de ca 850 fattige barna i Moss, men det gi Moss kommunen en merutgift ca kr 4.5 millioner. Ved avstemming i bystyret i februar 2017, falt forslaget mot stemmene fra AP, SV og Rødt (19 av 39)

Som støtteparti til dagens posisjon (AP/MDG/SV) har Rødt inngått avtale om at vi sekundært vil støtte ordførerens budsjettforslag. Rødt la derfor fram et eget budsjett som la posisjonens forslag til grunn. Og, i motsetning til posisjonen som balanserte sitt budsjett ved å bruke av kommunens opparbeidede disposisjonsfond og en antatt økt skatteinngang (luftpenger), foreslo Rødt å skaffe kommunen «friske midler» ved øke eiendomskatten fra dagens 3.95 promille til 4.4 promille. For den enkelte husstand ville dette bety noen hundrelapper mer i året, men det ville gi kommunen kr 10,5 millioner i «friske penger» som altså kunne settes inn til målrettede tiltak som å redusere barnefattigdommen i Moss kommunen til ca. halvparten, vedta en vesentlig forbedring av tilbudet for de funksjonshemmede, m.m.

På tross av at forslaget om å øke eiendomsskatten til 4, 4 promille var den samme som Moss AP foreslo, men ble nedstemt for i sitt budsjettforslag i desember 2016, og det store engasjementet som AP, SV og Rødt hadde viste for barnefattigdom mens partiene var i opposisjon, fikk budsjettforslag fra Rødts bare våre egne to stemmer!

Rødt beklager dette, vi vil at velgerne skal kunne stole på oss og at det vil lover i opposisjon eller i løfter under valgkampen (for eksempel kampen mot barnefattigdommen), er saker vi fortsette å kjempe for, også etter et valg hvor vi kommer i posisjon.

PS: Rødt hadde også en interpellasjon til dette bystyret hvor vi foreslo at i ”nye” Moss (etter sammenslåing med Rygge) må det vedtas en mer sosial rettferdig beregningsmåte for eiendomsskatten med bunnfradrag. Men et sluttsummen (på ca. 100 millioner i året) for kommunen skal være den samme. På grunn av den store saksmengden vedtok bystyret å utsette interpellasjonene til neste møte.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags