Venstre, ordførervalg og politikk

Brede Bøe den første partilederen i nye Rygge og Moss Venstre.

Brede Bøe den første partilederen i nye Rygge og Moss Venstre.

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Kronikk signert Brede Bøe, leder i Moss og Rygge Venstre

DEL

Kronikk Venstre i Moss står ved den politiske og valgtekniske avtalen vi i 2015 gjorde med Høyre, Fremskrittspartiet, Miljøpartiet de grønne og Kristelig Folkeparti. En avtale som hadde flertall i Bystyret. Denne avtalen hadde to deler. En del som la grunnlaget for et politisk samarbeide.

En annen del som var av valgteknisk art. Det siste fordelte verv og posisjoner i bestyrelsen av kommunen. Alt fra valg av Formannskap, ordfører, varaordfører, utvalgsmedlemmer og utvalgsledere.

Gjennom dette samarbeidet samlet vi vårt flertall slik at alle som skrev under avtalen ble representer i de folkevalgte organer, som det heter. En slik avtale kan inngås uten at man gir politiske innrømmelser til hverandre. Det handler om å reise nok stemmer til å skape representasjon i besluttende organer.

MDG valgte i februar i år å bryte det politiske samarbeidet i avtalen som ble inngått i 2015. Deres begrunnelse var vanskeligheter med Fremskrittspartiet i Miljø- og samferdselsutvalget. Det er viktig å understreke at det valget MDG gjorde ikke var forelagt samarbeidspartnerne før bruddet ble bekjentgjort. MDG gjorde en selvstendig vurdering.

Det har de selvfølgelig rett til, og det tilhører politikkens vesen at slike valg blir tatt. Hvilke motivasjoner som ligger til grunn er høyst subjektive, og kan i mange tilfeller virke uforståelige for andre enn dem som gjør vurderingen. MDG har sin opplevelse av dette, men det er vanskelig å se en politisk begrunnelse. Vi har vel et inntrykk av at det mest av alt handlet om et enkelt medlem fra FrP sitt utvalgsarbeide. Derfor er vi fra Venstres side fortsatt forundret over at det ikke var noen kommunikasjon mellom MDG og samarbeidspartiene om problemene de mente forelå. Det får så være.

Til historien er det viktig å komme med noen opplysninger som kan klargjøre situasjonen det politiske Moss nå er kommet i. I bunn og grunn handler det om forvaltningen av vårt demokratiske system. Når et kommunestyre samles etter et valg er det slik at de store partiene må se til de små partiene for å danne et eller annet flertall. Dette er en verdi i seg selv. De stores maktutøvelse modereres av at et flertall må dannes i samspill med mindretallet.

En bærebjelke i vårt demokrati.; mindretallsmakten er beskyttelsen mot et flertalls umiddelbare og eventuelt tankeløse maktutøvelse. Det har den følge at vi som er i de små partiene faktisk oppnår representasjon og innflytelse som er større enn det mandatet velgerne egentlig har gitt oss. I vår kommune er det tydeliggjort ved den representasjon alle små partier har fått, for eksempel ved at alle partiene i Bystyret har plass i Formannskapet. Dette kan bare skje ved at de store partiene avgir stemmer til støtte for de små, og at et samlet Bystyre finner det formålstjenelig at styrkeforholdet i Bystyret gjenspeiles i utvalgene. Vi er mange som i ydmykhet må vite at den innflytelse vi er gitt ikke står i forhold til den påvirkningskraft vi i valget ble gitt.

Det er et tankekors i kommunepolitikken så vel som i rikspolitikken. Men det er en trygghet for vårt demokrati! Fra Eidsvollsgrunnloven i 1814 til Formannskapsloven av 1837, og i senere parlamentarisk praksis, er ønsket om enighet i samarbeide en grunntanke. Vi skal snakke oss sammen. For ved polarisering blir alt for mange fremmedgjort til å oppleve at de er en del av samfunnet og sammenhengen politikken har et ansvar for at borgerne føler de er en del av. Så langt det lar seg gjøre i livets ulike faser.

Så til vår lokale virkelighet. Når Bystyret mandag 25.september skal velge ny ordfører etter Tage Pettersen kommer Venstre til å stemme for Høyres ordførerkandidat. Vi gjør det fordi det er nedfelt i den valgtekniske avtale vi inngikk med Høyre, Fremskrittspartiet. Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet de grønne i 2015. Den avtalen har dannet et flertall som alle de samarbeidende partiene ønsket, og har gitt oss i de små partiene representasjon langt utover det valgresultatet skulle tilsi. Dersom MDG velger å tre ut av det valgtekniske samarbeidet i tillegg til det politiske, og stemme for en kandidat fra et parti de ikke har noen avtale med, er det en manøver der de glatt glemmer hvem som gjorde dem mulig i mossepolitikken. Venstre har for egen del ikke tenkt å glemme det.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.