I tillegg til de spillende forteller dirigent av Spellemannskompaniet, Otto Kiss, at de har med seg en hale av familie og venner oppover.
Under mesterskapet skal Moss Spellemannskompani delta i gammeldans- og underholdningsklassen, mens Moss trekkspillorkester deltar i kun gammeldans-klassen.
I tillegg skal gruppa «Nonstop» delta i en gammeldans-klasse for mindre grupper.
Trekkspill-gjengen fra Moss har hevdet seg bra i tidligere konkurranser og mesterskap og det skal derfor bli spennende å se hvordan de klarer seg i år. Mesterskapet varer frem til søndag 27. juni.