Å garantere at den nye ressurssamlingen om Rygge sivile lufthavn rommer absolutt all tilgjengelig informasjon om det kontroversielle temaet, er antakelig å gå litt langt. Noe av bakgrunnen for den nye nettsiden er nettopp at informasjonsmengden er uoverskuelig og at guiding er nødvendig. Og den nye nettsiden, som snart er tilgjengelig fra bibliotekhjemmesidene både i Moss, Rygge, Råde og Våler, inneholder svært mye.

Tilgjengelighet er viktig

Her er lenker som blant annet gir informasjon om selskapet Rygge sivile lufthavn AS, som i løpet av sommeren også får egne nettsider, her er nyttig informasjon om hvordan man søker i stortingsdokumenter, samt en lenke til Moss Avis' egen samleside for RSL-stoff. Dessuten foreligger direkte lenker til søkemotorer som gjør at brukerne automatisk kan få opp relevante avistekster om for eksempel flyplassen Torp i Sandefjord.
– Biblioteket var veldig tidlig ute med å gjøre selve internett tilgjengelig, og i forlengelsen av dette arbeidet vil vi gjøre det lettere å finne den informasjonen som er der. Vi ser at bibliotekarer bruker mer og mer tid på å veilede internettbrukere, for det er ikke lett å finne frem i informasjonsjungelen, sier Lillian Salomonsen, stedfortredende biblioteksjef i Moss.

Ressurs for alle

Hun mener Rygge-saken er et godt eksempel på et komplisert spørsmål som mange søker informasjon om.
– Jeg tror denne nettsiden henvender seg til alle som interessert i samfunnsspørsmål og det som rører seg i nærmiljøet. For skoleelever vil den også være nyttig. Og selv om debatten for og imot sivil flytrafikk skulle stilne, vil siden hele tiden være der og ta opp de spørsmålene som er aktuelle.
Biblioteket vurderer også mulighetene for å knytte nettressurser og litteratur i bokformat tettere opp mot hverandre. Dette kan åpne for nye og spennende informasjonsforbindelser.
– Jeg kan ikke i farten komme på noen skjønnlitterære titler som er aktuelle i forhold til sivil lufttrafikk på Rygge, men vi har jo bøker både om Gardermoen og om planene for storflyplass på Hurum, forteller hun.
Ressurssiden om sivil lufttrafikk på Rygge er utviklet av bibliotekar og konsulent Anders Ericson, som på eget initiativ har lagt frem tilbudet overfor bibliotekene. Rygge-siden som lanseres under navnet "Biblioteket tar saka", kan bli fulgt opp av andre lokale, nasjonale og internasjonale ressurssider. Selv om Ericson også er kjent som RV-sympatisør, understreker Lillian Salomonsen at nettressursen er absolutt upolitisk.
– Nøytralitet står høyt hos folkebibliotekene og har gjort det bestandig. Vi skal selvfølgelig sørge for at alle syn slipper til.