Den norske Forfatterforening kårer hvert år Årets bokhandel for å løfte fram de gode bokhandlene, de som gjør en viktig jobb med formidling av mangfoldet i litteraturen.

– Audiatur er et eksempel til etterfølgelse i så måte. De viser hvor fruktbart et godt samspill mellom fysisk bokhandel og netthandel kan være, sier leder i forfatterforeningen Sigmund Løvåsen.

Daglig leder av Audiatur Martin M. Sørhaug tok imot prisen på Litteraturhuset i Oslo søndag.

– Denne prisen betyr mye for oss. For jeg mener dette er en viktig pris som kaster lys over og utfordrer forestillinger om hva en bokhandel kan være og hvile roller den har. Viktig er den og fordi det er forfatterne selv som fremmer, nominerer og deler ut denne prisen. Utover dette bidrar prisen selvsagt til økt synlighet lokalt og nasjonalt.

Mangfold

Audiatur ble startet for tre år siden i kulturhuset House of Foundation og er et overskuddsprosjekt som har blitt utviklet og drevet på idealistisk grunnlag av Sørhaug, blant andre. Et kjennetegn for bokhandelen er at de opererer med andre utvalgskriterier enn andre bokhandlere. Det er ikke først og fremst de mest populære bøkene som blir valgt ut.

– Vi tenker kvalitet og i tillegg arbeider vi med en type litteratur som majoriteten av norske bokhandlere velger å neglisjere. Som for eksempel samtidspoesi, litteratur fra nabolandene, tidsskrifter og faglitteratur, sier Sørhaug.

Dette var også noe forfatterforeningen vektla i sin avgjørelse.

– De gjør en stor innsats særlig for lyrikken, en sjanger som er lite synlig både i media og i en del andre bokhandler. De viser også tydelig at bøker ikke trenger å være ferskvare. I bokhandelen i Moss står ferske utgivelser side om side med titler som kom ut for flere år siden, sier Løvåsen.

Mer enn bare bokhandel

– Vi er fullt klar over at alle bokhandlere ikke kan være som dem, det er kanskje heller ikke ønskelig. Men på samme måte som vi er opptatt av mangfold i litteratur, så er vi også opptatt av et mangfold av bokhandlere. I helheten som utgjør bokhandler-Norge er Audiatur en viktig brikke, de tar en plass som ingen andre har, sier Løvåsen på vegne av forfatterforeningen.

Audiatur har også en egen poesifestival i Bergen annenhvert år i tillegg til Møllebyen litteraturfestival og mange andre arrangementer som er med på å synliggjøre litteratur som ellers ikke er så synlig.

– Vi jobber tett opp til litteraturmiljøene her i landet. Vi distribuerer for små forlag og tidsskrifter, gjør skandinaviske og internasjonale titler tilgjengelige for et norsk publikum og fronter forfatterskap som er mindre synlige i media sier Sørhaug som legger til at denne prisen gir dem motivasjon til å bli enda bedre, få en enda rikere boksamling og strekke seg etter stadig nye målsettinger.