Boken er skrevet av Harald Kaasa Hammer, som har lang erfaring som blant annet amanuensis, studentprest og menighetsprest. Han har også vært sekretær for utvalg som har arbeidet med Tekstboken 2011.

Del på Facebook


«La tekstene tale» presenterer de 731 bibeltekstene som er oppført i den nye tekstboken. Dette er et betydelig større antall enn i den nåværende.

Se flere bokanmeldelser her

Til hver kirkeårsdag benyttes fire sider i boken. Til den enkelte bibeltekst er det momenter til overveielse. Målet er å stimulere til kreativt arbeid med tekstene. Boken inneholder også salmeforslag til hver søndag. Bakerst finnes en oversikt over arbeidsprosessen fram til ny tekstbok, statistikk og register.

Denne boken er ikke bare beregnet for dem som forbereder gudstjenester. Den kan også være en håndbok for bibelgrupper og de som leser kommende søndagstekster, alene eller sammen med andre. Ingen trenger teologisk utdannelse for å gi seg i kast med boken.

«La tekstene tale» er nyttig, oversiktlig og instruktiv. Bokens tittel er også et godt program. Takk til forfatter for et krevende, nøyaktig og solid arbeid!