I 1942 ble han arrestert og etter hvert sendt til Auschwitz i stedet for til England og fortsatt kamp mot et regime han ikke ønsket.

I tre år opplever han så marerittet som overgår alt av brutalitet, bestialitet og terror som et menneske kan forestille seg. Det har satt sine spor.

Knudsen har brukt mange av sine senere år på å fortelle om sine erfaringer fra leirene han opplevde, at dette kommer i bokform oppfattes som en naturlig konsekvens av det.

Det er journalisten og Sons- mannen Øystein Franck-Nielsen som har tatt ansvaret for at berettelsen er samlet mellom permene. Det bør han få ros for. Historien er like nøktern som Knudsen selv og den skildrer Knudsens absurde og vanvittige krigshverdag på en stillfaren måte.

«Fanget» er en god bok, solid og gjennomarbeidet. Som leser stiller jeg meg spørsmålet om hvordan det kunne være mulig, Fanget er en viktig bok for alle dem som i fremtiden fristes til å si at det ikke har vært mulig.