Med vidd og vanvidd har han i mange år tatt for seg kjendiser, doldiser, pengefolk og annet. Det vet mange lesere av finanstidsskriftet Kapital.

Nå er den ytterst skriveføre debattanten og kranglefanten ute med boken « I hodet på en ildsjel» der han i bokform prøver å foredle portrettintervjuformen.

I så måte følger han malen fra tidligere når han nå har snakket med alt fra Mari Boine til Frederic Hauge.

Felles for de ti velvalgte interjuobjektene er at de alle besitter det ille ekstra som får dem til å skille seg noe fra mengden. Det er lidenskapen, virketrangen og saken med stor S som preger disse menneskene, ildsjelene. Og som har gjort flere av dem til referanse-og identifikasjonspunkter.

Intervjuene er vesentlig lengre enn normalt. Kanskje burde de klassifiseres som samtaler. Formen er frapperende og stilsikker, kjennere vil så absolutt kjenne igjen Geelmuyden og hans detaljkunnskap. Det i seg selv burde være tilstrekkelig for å ønske seg «I hodet på en ildsjel».

Boken er en reise i godt språk, gode tanker og varierte livsskjebner.