Visste du at det ved Rosnestangen skal det være gjemt en skatt? Ennå skal ingen ha funnet dem, men er man ute i båt skinner lyset på en eiendommelig måte akkurat der skatten er begravet.

Noe tilsvarende skal finnes ved Reier, skatten her blir passet på av fanden selv. Og mens vi leser om Reier; mange er dem som har sett den gjennomsiktige mannen som ved gårdens port står. Og det sågar med hodet under armen.

Som en bekreftelse på at mangfoldet er mangfoldig og anekdotene likeså har Torill Stokkan samlet historier fra nært og fjernt i dette vårt varierte fylke. En del fra våre egne områder, men mest fra resten av fylket.

Nå er andelen kuriosa såpass stor at det etter hvert ikke spiller all verdens rolle hvor i Østfold skildringene og generasjoners fortellinger kommer fra. Morsom lesing er det i alle fall.

Spøkelseshistorier og uforklarligheter er det flest av, noen av dem er så livaktig gjenfortalt at det er antydning til grøss og gåshud. Det er hyggelig å få bekreftet at man også i tidligere tider klarte å få tiden til å gå selv om man ikke disponerte verken tv eller pc.

Eventyrlige Østfold er ved siden av å være et utmerket arkiv for overtro og skrøner, en artig oversikt over eliksirer, medisiner og ugleskrik og månetro. Det er mangfoldet, hvite riddere og bergfolk som råder.

Toril Stokkan, som er bokens redaktør, skal ha ros og anerkjennelse for arbeidet som er gjort med å samle sagn og syner i bokform. Arbeidet må ha vært voldsomt.
Den utmerkede fotograf Rolf Sørensen har bidratt med en rekke utmerkede bilder.

Ikke alt som er brukt i illustrasjonsøyemed passer like godt. Og stort lenger nord i fylket enn i Råde har han neppe vært. Trøsten får være at en del bilder står godt alene.