«Gallionsfigurer på norske skip» skulle kunne passe i en slik temabeskrivelse, men er atskillig mer.

Gallionsfirgurer finnes ikke mer. De som har overlevd vær og vind i alle fasetter, har en historie å fortelle. Fra å være pryd på slanke skuter og staselige seilskip, er de som finnes symboler på en helt annen tid og helt andre tradisjoner.

Gøthe Gøthesen er en markant skikkelse i den gamle marinehovedstaden, Horten. Et liv som alltid har vært knyttet til det maritime, har mye å fortelle. For Gøthesens del er det blitt 13 bøker før denne.

Faktabøker kan ofte bli faktatunge og mange faktabok- forfattere uttrykker seg slik sjangeren forventer. Gøthesen er derimot en frivol forteller som er både stilsikker og dynamisk.
Selv om fakta ikke gir de samme mulighetene til å være kreativ, kan boken leses på en helt annen måte en tradisjonelle oppslagsverk.

Boken er selvfølgelig spekket med detaljer og man mer enn fornemmer gallionsfigurenes historie, noe det brede bildetilfanget illustrerer godt.

Vår egen Norwegian Lady ,som for tiden skuer mot vest fra Sjøbadet, er også behørig beskrevet i boken.

«Gallionsfigurer på norske skip» er med på å komplettere bildet av en lang og ommfattende norsk sjømannshistorie. Her har det skjedd mye opp gjennom historien. Boken er i utgangspunktet så kuriøs at den neppe henvender seg til en særlig stor interessegruppe.

Men ser man pryden i en større sammenheng, er boken et velkomment bidrag i den maritime sjanger.
Og for den som har lyst til å se et par ordentlige gallionsfigurer, anbefales Marinemuseet i Horten.