Historikeren Trond Svandal har med sin kunnskap om både Johannittere og kulturlandskapet i Rygge bidratt til å gi en introduksjon i en tid og tilværelse vi vet lite om.
Boken Hellige krigere gir oss et innblikk i en epoke i verdenshistorien der Norge i utgangspunktet spiller en ganske så perifer rolle, men allikevel blir en del av det hele i det øyeblikket Johannittermunker etablerer et kloster på Værne.

Stedet har allerede en historie og kan gjenkjennes hos Snorre, men med det som skjer i korstogenes tidsalder blir kloster og landskapet ned mot Årefjorden en del av det hele.

Svandal har hatt en takknemlig jobb, mystikken ligger der som den alltid har gjort, og for den kunnskapsrike historikeren kan det neppe ha vært alt for vrient å skape en slags dramaturgi rundt de faktiske forhold.

Med stø penn og god innlevelse balanserer han mellom kunnskap og antakelse. Han beskriver livaktig hva johannitterne kom til og bygget opp, samtidig som han tar oss med på en oppklarende reise sørover i verden.

Svandal beskriver klosterets utvikling, vekst og overgivelse og han plasserer stedet i en politisk kontekst. Hellige krigere er interessant som kunnskap, spennende som lesning. Stoffet får en helt annen dynamikk når det handler om steder mange av oss har et kjennskapsforhold til.

Boken er rikelig illustrert, både med bilder fra en helt annen tid og fotografier fra våre egne dager.