Khalifatet: Et musikalsk brorskap med sjangerblanding

Musikkgruppen Khalifatet er basert i Moss og er opptatt av å bruke lokal kunnskap i produksjonen. Medlemmene består av hele ti personer med ulik musikkbakgrunn.