– Vi har innsett at 2014 må bli et år der vi både ruster og rydder opp. Vi har ingen form for egenkapital, derfor blir dette det mest utfordrende halvåret for oss så langt, sa Martin Sørhaug til Moss Avis i juli.

House of Foundation hadde lenge vært i en økonomisk knipe. Prosjektet ønsket blant annet en permanent skjenkebevilling, og søknadsprosessen bød på en rekke utfordringer.

Lokalene til kulturhuset ble pålagt elektriske og branntekniske utbedringer, samt elementer som gikk på universell utforming. Bare konsulenttjenester kostet opp mot 70.000 kroner - penger HoF ikke hadde.

– Det var bekmørkt i sommer. Jeg ville jo gjerne tro at vi skulle redde det, men på et tidspunkt var jeg sikker på at det var kroken på døra, sier Sørhaug.

Nå har midlertidig et nytt håp blitt tent hos gründeren og resten av de engasjerte i prosjektet. HoF mottok denne uken 240.000 kroner i støtte fra Kulturrådet, og 50.000 fra venner og bekjente.

Et potensiale

Pengene er øremerket de konkrete tiltakene på det fysiske bygget, og vil på den måten ikke løse problemet med redusert åpningstid, og færre arrangementer.

– Ingenting er uendret sånn sett. Vi har fremdeles bare åpent i helgene, og arrangerer mindre enn vi ønsker, men nå ligger det i hvert fall et potensiale der, sier Sørhaug.

Han setter likevel stor pris på pengestøtten, og muligheten for en midlertidig skjenkebevilling fremover.

– Dette er først steg i vår langsiktige plan. Vårt neste mål vil være en permanent skjenkebevilling i løpet neste år, og en enda tettere dialog med kommunen, sier Sørhaug.

Engasjement fra Moss kommune er nemlig en sentral brikke for at kabalen skal gå opp. Fra og med neste år er tanken å søke om støtte også fra kulturdepartementet, men det kan bli vanskelig uten støtte fra kommunen.

– Men det blir ikke før i 2015. Noe annet er urealistisk, sier Sørhaug.