Begge korpsene sliter med rekruttering og har aktive 12 medlemmer hver.

– Vi har samarbeidet de siste fire årene. Ved å gå sammen blir det flott jubileumskonsert, sier Astrid Kløften Kvernenes og Stein Pedersen, leder i henholdsvis Rygge - og Råde Musikkorps.

Starten i Råde

Begge de lokale korpsene kan se tilbake på en stolt musikkhistorie.

– I Råde, ved starten i 1932, ble det samlet inn ti brukbare instrumenter som lå lagret rundt om i bygda etter et tidligere korps. Den første øvelsen, 23. november, ble holdt hjemme i bryggerhuset til Hjalmar Raade, som også var første dirigent. Det nystartede korpset tok navnet ”Råde Guttemusikkorps”, forteller Stein Pedersen.

Økonomien var dårlig. Men de samarbeidet med ”Råde Strykeorkester” - både musikalsk og med basarer - for å skaffe penger til driften. I 1935 klarte guttene å skaffe uniformer som bestod av hvite bukser og luer, med jakke til. Og for kroner 40 ble det kjøpt inn en langfløyte og et althorn, som supplement til de gamle instrumentene.

– Virksomheten i denne tiden var så liten at korpsmedlemmene vurderte om de skulle gå sammen med musikkorpset i Rygge, legger han til.

Bildeserie

Historiske bilder av Råde og Rygge Musikkorps

 

Mer fart

Men utover i 1937 bedret situasjonen seg og det ble mer fart i sakene. Året etter fikk korpset egne lover og navnet ble endret til ”Råde Ungdomskorps”.

Historien forteller at munn- og klovsyke en tid i 1939 satte en stopper for øvelsene, men de fortsatte under krigen. I 1942 var det 17 spillende medlemmer, og en konsert samme året samlet hele 155 tilhørere. Men mot slutten av krigen ble det vanskeligere å drive.

– Etter krigen tiltok virksomheten igjen. Flere medlemmer kom til, nye hvite uniformsluer ble anskaffet og korpset holdt regelmessige friluftskonserter. I 1950 vedtok årsmøtet å endre navnet til ”Råde Musikkorps”, tilføyer Pedersen.

Se flere bilder fra arkivet: Korps i Moss

Kulturpris

I 1964 fikk korpset sitt første kvinnelige medlem, nemlig Berit Berg. Senere har det kommet mange flere til. På slutten av 60-tallet ble korpset utvidet med ”Tamburmajor” og drillpiker.

Ved 70-årsjubileet ble korpset tildelt kommunens ”Kulturpris”. Råde Musikkorps har tradisjonelt vært et korps med veteraner. Det er nok å nevne navn som John Berg, Finn Olafsen, John Halvorsrød, Michael Olafsen og Robert Olafsen, som alle har vært korpsmedlemmer i over 60 år.

I dag er det Egil Holer og Stein Pedersen som har lengst fartstid i korpset, med henholdsvis 51 og 49 år. Dagens dirigent er Arnstein Lund.

 

Start for Rygge-korpset

Rygge Musikkorps ble stiftet 12. oktober 1937.

– Da møttes 17 musikanter i mer ”faste former”, blant annet med ukentlige øvelser, forteller Astrid Kløften Kvernenes.

Tidligere har man funnet notater om korpslignende aktiviteter helt tilbake til 1895. Faktisk er det nevnt noe som het ”Rygge Skytterlags Blåseoktett” allerede i 1852, legger hun til.

Gudolf Lyby, far til korpsets eldste musikant i dag, Per Ivar Lyby, var med å stifte dagens korps.

– Første opptreden som vi kjenner til, er et 1. mai-arrangement i Moss i 1938. Senere var korpset på Bondestevnet og en rekke andre arrangementer, og fikk mye skryt, forteller korpslederen.

Flere perioder

Korpsets første dirigent var Osvald Seljevik fra Moss og den første formannen var Harald Olafsen. Gjennom årene har det vært 15 dirigenter og 21 ledere, noen i flere perioder. Korpsets nåværende dirigent er Eyvind Andreassen. Han dirigerte også korpset fra 1966-73 og startet på en ny periode i 2006, altså 40 år senere, og har vært frem til i dag.

– Krigsårene var en vanskelig tid for korpset. Det var ikke lov til å samles i større grupper, men likevel greide medlemmene å holde korpset i gang. De samlet seg sporadisk til øvelser i ”Kirkestallen” ved Rygge kirke og holdt også konserter, forteller Kvernenes.

Rekruttering

Etter krigen vokste korpset jevnt og trutt. Etter at Rygge Musikkorps hjalp til med oppstarten av det første skolekorpset i bygda i 1951, Rygge Guttemusikkorps, senere Rygge Pike- og Guttekorps, fikk korpset et godt rekrutteringsgrunnlag.

I 1960 fikk Rygge Musikkorps sitt første kvinnelige medlem. På det meste var medlemstallet rundt 50. Korpset var meget aktivt på 60-, 70- og 80-tallet. – På 60- og 70-tallet var korpset minst fem ganger i NRK og prøvespilte til opptak i ”Janitsjarhalvtimen”, og ble godkjent til sending minst tre ganger, tilføyer korpslederen.

Hun nevner spesielt veteranen Aage Andersen, som var med i korpset i hele 62 år, inntil januar i år.

Trivelig miljø

Fra 90-tallet til i dag har det dessverre vært vanskelig med rekruttering. Slik er det i begge korpsene.

– Men vi har et veldig trivelig miljø og alle som har lyst til å komme vil bli varmt mottatt, sier begge korpslederne.

Rygge og Råde-korpset øver henholdsvis mandager og tirsdager.

– Vi arrangerer konserter og deltar gjerne på andres arrangement. Og samarbeidet mellom våre to korps fungerer utmerket, smiler de to lederne, som ser frem til felles jubileumskonsert i Rygge nye ungdomsskole søndag 12. november.

På jubileumskonserten deltar sangsolist Åshild Skiri Refsdal og Moss Trekkspillkompani. Tidligere musikanter i korpsene og flere musikere fra andre korps i Østfold forsterker de to jubilerende korpsene. Her skal det låte bra!

Den gang med prøvetid

Per Ivar Lyby har vært aktiv i Rygge Musikkorps siden høsten 1966.

– Men først året etter ble jeg opptatt som fullverdig medlem. Den gang var det prøvetid, forteller han.

Han hadde fått musikkinteressen med seg fra barnsben av. Hans far, Gudolf Lyby, var med å stifte Rygge Musikkorps.

– Jeg var først med i skolekorpset på Halmstad et par år, før jeg begynte i voksenkorpset, forteller Lyby.

Slik som i dag, var Eyvind Andreassen korpset dirigent. Både Gudolf og Per Ivar spilte i mange år i samme korps.

– Jeg begynte med klarinett, men da det manglet altsaksofoner, skiftet jeg til det en gang på 70-tallet. Det samme instrumentet spiller jeg i dag, sier Per Ivar Lyby.

Han tilføyer at korpsmusikk er en fin hobby og anbefaler andre å starte.