I går ble det vedtatt at festivalen fikk 82.000 kroner i støtte fra fylkeshold. Det er ikke Litteraturfestivalen fornøyd med.


– Vi søkte om 150.000 kroner og hadde håpet på i hvert fall det samme beløpet som vi fikk fra kommunen, sier Martin M. Sørhaug i House of Forundation, som arrangerer festivalen.

Moss kommune bevilget 125.000 til litteraturfestivalen i år. Et beløp som er betydelig større enn støtten fra samme hold i fjor.

– Vi fikk 100.000 til sammen fra kommune og fylke i fjor. Året før fikk vi 60.000 fra hver. Summen vi fikk i år er et signal om at kommunen ønsker å satse på dette, men var også resultat av en avveining i forhold til en søknad om generelle driftsmidler, sier Sørhaug som tok høyde for at fylket skulle følge opp kommunens bevilgning.

LES OGSÅ: Litteratur møter fabrikken

Går i tap

Festivalen budsjetterer i år med utgifter på 1.015.000 kroner. I tillegg til støtten fra Moss kommune har de andre inntekter på 740.000 kroner. Med kun 82.000 fra fylkeskommunen vil festivalen gå i et minus på 68.000 kroner.

– Dette får konsekvenser for oss. Vi må forsøke å hente/søke bidrag fra annet hold, for budsjettet er presset. I ytterste konsekvens må vi tenke kostnadsreduksjoner, sier Sørhaug.

Han mener festivalen blir eldre og viser at den er et positivt tilskudd til kulturlivet i byen og derfor bør få økt støtte.

vi er nytenkende, samt får massevis av oppmerksomhet i inn- og utland

– Festivalen i 2012 var en suksess. Vi er en unik festival som produserer, ikke kun presenterer allerede foreliggende materiale. Og vi er nytenkende, samt får massevis av oppmerksomhet i inn- og utland, sier Sørhaug.

LES OGSÅ: Er det de eller vi som kan kunsten?

Positivt for alle

May Elisabeth Hansen SVs representant i Østfold fylkeskommune velger å se positivt på årets tildelinger til mosseregionen.

– Det har kommet inn mange flere søknader enn vi har penger å bevilge. I år hadde vi 1.798.000 kroner til fordeling og mosseregionen tok nesten halvparten av den summen med sine 476.000 kroner. Det synes vi er veldig bra, sier hun.

Hun kan ikke kommentere enkeltsaker, men sier at Møllebyen Litteraturfestival fikk en av de største tildelingene av denne potten.
– Det var ikke mulighet til å gi mer på grunn av den store søkermassen, sier hun.

Må søke hos kommunen først

Sørhaug synes avhengighetsforholdet mellom kommune og fylkeskommune er sært og rart.

– Å gi likt til alle er jo i og for seg positivt, men skiller jo ikke prosjekter og budsjetter fra hverandre. Flere av våre søknader stopper ved avslag fra kommunen. Det burde vært slik at en kunne søkt fylkeskommunen uten først å ha en bevilgning fra kommunen på bordet, avslutter han.

LES OGSÅ: Litteraturfestivalen åpnet for fullsatt hus