– Ja, og da vil vi informere, vise flere tegninger og be om tilbakemeldinger, sier Svein Gran som leder arbeidskomiteen for ny kirke i Son.
Det er et kommunestyrevedtak i kjølvannet av kirkebrannen på Såner i 1995, som er utgangspunktet for arbeidsgruppens initiativ.
– Kommunestyret vedtok en todelt løsning, en mindre sognekirke på Såner, og en arbeidskirke i Son. Departementet godtok løsningen, og vi mener at det er på høy tid å realisere vedtaket. Behovet er enormt, både for troende og ikke-troende, sier Svein Gran.
Kulturkirke. Kvernaas Arkitekter har oppdraget med å tegne det som kan bli Sons kulturkirke.
Arkitektfirmaet sier dette om selve utformingen:
«Kulturkirkens uttrykk skal fortelle om prosjektets funksjon, både som kirke, men også som et offentlig kulturbygg. Det har en tydelig og markant hovedform, og fasade av kraftige trespiler. Det er luft mellom spilene, og man kan ane bakenforliggende glass som siler inn lys i deler av 2. etg.
Sidefløyen har et kontrasterende materialuttrykk; glassoverflater som er transparente slik som i glassgangen, men også mer lukket i andre deler. Storsalens mindre sidefløyer på hver side, utføres i lys mur.»
– Dere har gått fra arbeidskirke til kulturkirke, Svein Gran. Hvorfor det?
– Fordi vi er opptatt av at dette skal bli et felleseie for bygda. Sjømannskirken som institusjon, er på mange måter et forbilde. Da jeg flyttet til Son for to år siden, ble jeg forundret over at det ikke fantes noe samlingssted for kirke og kulturliv.
– Enkelte politikere vil hevde at det har Son fått gjennom Grevlingen skole og kultursenter?
– Da vil jeg svare at Grevlingen er fin til sitt bruk, men veldig begrenset. Den dekker rett og slett ikke behovet.

Brukervennlig

Og det behovet arbeidsgruppen legger for dagen, og som kulturkirken skal romme, omhandler både troende og ikke-troende. Romprogrammet er bygget opp med den hensikt å gi Son et nytt godt og brukervennlig møtested, med møterom, kapell og storsal, som ved store anledninger kan romme over 400 personer.
Nå håper Svein Gran at befolkningen møter opp på Son kro tirsdag kveld for å høre mer, og komme med innspill.