Gå til sidens hovedinnhold

Fylkestinget går inn for mer forutsigbar støtte til Nonstop

Artikkelen er over 10 år gammel

Nonstopfestivalen kan komme styrket ut av det når en ny regional kulturplan vedtas i Østfold fylkesting onsdag.

Kulturplanen for Østfold fylke skal rulleres, og onsdag behandles den nye regionalplan kultur 2010–2013 i fylkestinget. Planforslaget har vært ute til høring, og 28 aktører har kommet med innspill. Blant dem Moss kommune.

Innspillene fra Moss kretser om flere ulike temaer. Blant disse er bekymring for at sentraliseringen av kultur i Fredrikstad skal gå ut over aktiviteten i Moss, samt et ønske om en forutsigbar økonomisk støtteordning for Nonstopfestivalen.

Festivaler

Moss kommune etterlyser fylkeskommunal støtte til festivaler generelt og nonstopfestivalen spesielt, et ønske som langt på vei etterkommes av fylkesrådmannen, som vil legge festivalstøtten til ordningen prosjektstøtte kunstfag.

– Prosjektstøtte kunstfag er en etablert støtteordning, og festivaler kan bli en egen gruppe under dette punktet. Fylkesrådmannen foreslår at 2–3 festivaler av høy kvalitet følges opp med støtte i 2–3 år.

Nonstopfestivalen er blant festivalene som vil bli vurdert, sier fylkeskultursjef Bjørn Edvardsen, og understreker at dette forutsetter økte bevilgninger på neste års budsjett.

Nonstop

Fylkespolitiker Sindre Mork (V) sier at han kommer til å foreslå at Nonstop vurderes spesielt med tanke på prosjektstøtte kunstfag.

– Planen vil bli generell, men jeg vil be om at man prioriterer støtte til Nonstopfestivalen, sier Mork.

Teatersjef på Parkteatret, Per-Olav Sørensen, er glad for at festivaler blir en egen målgruppe innen prosjektstøtte.
– Det tror jeg er kjempelurt. Det handler både om å øke potten litt, og om forutsigbarhet, sier han.

Ikke tatt til følge

Moss får derimot ikke medhold hos fylkesrådmannen i sin bekymring over kultursentraliseringen i Fredrikstad. «Fylkesdelplan kultur legger opp til en sentralisering gjennom etablering av kulturklynge i Fredrikstad.

Det er en fare for at øvrig kulturliv i fylket blir skadelidende», skriver Moss kommune. Fylkesrådmannen skriver i sin kommentar at han ikke ser faren, og at innspillet ikke bør tas til følge.

– Sentraliseringen er en fylkessatsing. Hvis vi ikke inkluderer hele fylket, har vi ikke gjort jobben vår, sier fylkeskultursjef Bjørn Edvardsen.

Sindre Mork syns det er vanskelig for Moss å nå frem i saker som denne:
– Flertallet i kommunen har valgt å legge en kulturklynge til Fredrikstad. Da er det vanskelig for Moss å protestere. Vår oppgave blir å hindre at dette går på bekostning av kulturlivet i Moss, sier han.

Fylkespolitiker Siv Jacobsen (Ap) mener Moss’ rolle i forhold til scenekunsten er uavklart.
– Når det gjelder Punkt Ø, er Moss’ rolle helt avklart. Men Moss sliter når det gjelder å avklare sin rolle i fylket når det gjelder scenekunst. Nonstop er en nisje som kan generere støtte fra fylket og staten. Parkteatret bør tenke aktivt i forhold til hva som er nisjen til Moss, og en slik høyttenkning kan vi politikere være med på, sier Siv Jacobsen.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 08:00.