– Hvis det stemmer at rådmannen ikke åpner for støtte til Festivalen Sin og andre mindre festivaler i Moss, synes jeg det er rart. Selv om det går dårlig i kommunen, er det dumt å kutte i underholdningstilbudet til folk, synes en litt frustrert Tony Fjærgård i Festivalen Sin.

Nonstopfestivalen får treårig støtte


I år har de fått 25.000 kroner i støtte av Moss kommune. Det er for eksempel 5000 mindre enn de fikk av Sparebank 1.

Nesparken-fest

Han jobber akkurat nå med ny kommunal søknad på 60.000 kroner for tre arrangementer neste år og sier de vil måtte redusere ambisjonene om rådmannens forslag går gjennom. Blant annet har Festivalen Sin i tillegg til sin tredagers musikkfestival til høsten planer om en større konsert i Nesparken i august i forbindelse med markeringen av Christian Frederiks ankomst til Moss.

– Men han ville ikke støtte oss i fjor heller. Men politikerne ville det heldigvis annerledes. Og selv om det er småpenger vi ber om, er dette penger vi er helt avhengige av for å gå rundt. Vi kan ikke ta penger fra egen lomme heller, sier Fjærgård som også har vært avhengig av å få støtte av Rockeforbundet. Fylkeskommunale penger må ildsjelene som jobber dugnad for å få festivalen til å gå rundt derimot se langt etter om rådmannens festivalkutt går igjennom.

Ikke rom

I rådmannens forslag til budsjett for neste står det blant annet «Det er ikke funnet rom for økonomiske tilskudd til andre festivaler som for eksempel Litteraturfestivalen i Møllebyen, Festivalen Sin og Sommerfestivalen på Arena. Uten kommunal støtte vil trolig ikke disse prosjektene kunne oppnå fylkeskommunal støtte gjennom tilskuddsordningen «Prosjektstøtte kunstfag» eller andre offentlige støtteordninger».

– Det er synd om støtten til Nonstop-festivalen går på bekostning av andre festivaler. Jeg bare håper de ikke gir opp av den grunn, sier sjef for Parkteatret as, Morten Heiberg.
I rådmannens forslag får de 50.000 kroner mindre enn i fjor. Og med 150.000 øremerkede midler til Nonstop-festivalen.

Fylkestinget går inn for mer forutsigbar støtte til Nonstop

– Det er bra for videre søking i fylket og stat at Nonstop- er på egen post, sier Heiberg som gleder seg over at det nå ser ut til at har fått en større forutsigbarhet i pengestøtten. I alle fall for neste år. Totalt foreslås det å gi Parkteatret as og Nonstop-festivalen 2,45 millioner kroner i støtte i 2011.