Lyriker Bjørn Aamodt utga syv diktsamlinger mens han var i live. Etter hans bortgang i 2006, etterlot han seg et manuskript på 67 A4 ark.

Disse arkene er nå samlet i boken "Avskjed", redigert av Henning Karlbom. "Avskjed" tar utgangspunkt i et konkret dødsfall. Et år før Aamodts bortgang, døde hans gode venn, boxeren Frodo.

I likhet med lyrikerens tidligere samlinger tar også denne samlingen utgangspunkt i det konkrete.

"Avskjed" er skrevet uten punktum, kun kommategn igjennom hele samlingen.

- Aamodt vektlegger viktigheten av komma i samlingen. Komma gir en stadig fortsettelse. Punktum settes ikke før til slutt. Det er det endelige og en avskjed til Frodo, forklarer Karlbom.

- I "Avskjed" gjenskapes Frodo i ord gjennom tanker rundt døden.

Tekstforfatter

Også tekstforfatter, kunstner, og grafiker Trude Johansen leste fra sine nye tekster på House of foundation lørdag kveld.

Johansen er student ved Kunsthøyskolen i Oslo, og henns tekster skal utgis i en samling denne høsten.

Tekstene hun leste på House of foundation brakte frem både smil og latter hos de fremmøtte.