Mannen som fikk gleden av å være julenisse tre dager før tiden, var distriktsbanksjef Jan Fredrik Skjeltorp i DnB. På vegne av Sparebankstiftelsen DnB NOR delte han ut det gedigne beløpet som House of Foundation skal bruke til lydutstyr og til å bygge en scene i bakgården mot Mosseelva og Peterson-fabrikken.

Begrunnelsen

– House of Foundation får denne støtten fordi de gjør frivillig arbeid og fordi de vil bruke pengene til å bygge noe som kommer til å bli stående, som vil bli brukt og som vil komme mange til gode, forklarte Skjeltorp ved overrekkelsen.

Han la ikke skjul på at han er imponert over dugnadsinnsatsen ved kulturhuset – og han hadde merket seg at Moss kommune sa nei til å øke støtten til HoF.

Åpen for søknader

Samtidig benyttet han sjansen til å minne om at Sparebankstiftelsen DnB NOR årlig deler ut 100–150 millioner kroner til gode prosjekter over hele landet.
– De beste søknadene får støtte. Det søkes og prioriteres lokalt, avgjøres nasjonalt – før pengene til slutt deles ut lokalt. Og jeg vil gjerne dele ut mange penger, så jeg oppfordrer andre fra distriktet som har gode ideer til å sende inn søknader, sa Skjeltorp.

Bygger til våren

HoFs egen landskapsarkitekt Pål Dixon Sandberg skal tegne den nye scenen, som vil få plass i den enden av bakgården som ligger lengst oppe i Mosseelva. Planen er å starte byggingen til våren og ha scenen klar til en test på forsommeren. Den store ilddåpen vil bli under Møllebyen Litteraturfestival i august neste år.

Benytter sjansen

– Vi har en super bakgård som vi gjerne vil bruke mer. Med ny scene og eget lydutstyr blir alt bedre, billigere og enklere. Til nå har vi måttet leie inn lydutstyr og utescene, sa Ann Kristin Aas og Mari Kolsrud Hustoft fra husstyret, samt huset faste lydtekniker, Fridtjof Lindeman.
– Dette blir bra. Bakgården her er et av de kuleste stedene i Moss, smilte Lindeman.