Det sier Martin M. Sørhaug. Han er en av grunnleggerne av Møllebyen-baserte House of Foundation, som også huser Sørhaugs Audiatur bokhandel. Huset åpnet med store forfatternavn i Mølla kunstskoles gamle lokaler i november.
Nå planlegges et langt større arrangement fra ildsjelene bak kunstnerog forretningskollektivet.

De har nemlig søkt Moss kommune om pengestøtte til et litterært pilotprosjekt allerede 14. og 15. mai.  Og i 2011 håper de at den første litteraturuken er oppe og står med «Krig og fred» som festiavaltema. 
 
– Med pilotprosjektet allerede i år håper vi å skape litt blest rundt festivalen fremover og samtidig vise hva vi er gode for, sier Sørhaug. Han flyttet til Moss for drøye to år siden, men har lang erfaring fra å arrangere litteraturfestival i blant annet Bergen. Der har han vært programansvarlig i Audiatur festival for ny poesi, siden 2003.I Moss har han derimot knyttet til seg mosseforfatter Jonny Halberg i planleggingen av den nye festivalen.

Samarbeider

– Vi er i en veldig tidlig fase ennå, så det første vi skal gjøre er å danne en egen arbeidsgruppe. Men jeg oppdaget allerede da vi åpent House of Foundation i november med flere store forfatternavn, at de fleste publikummerne som var her var fra Oslo. Det slo meg at det derfor må satses langt utover Moss og Østfold for å ha en stor nok publikumsappell, sier Sørhaug.
Han håper å knytte til seg flere samarbeidspartnere utover våren.
Blant annet kan både Moss bibliotek, Parkteatret og SF Kino i Møllebyen være interessante å jobbe med.
Hvilke forfattere som får æren av å «varme» opp på årets pilotfestival, er ennå ikke helt avklart, men Sørhaug sier de har en lang liste med forfatterinvitasjoner som skal sendes ut i disse dager.

Knausgård

 – Men vi sikter oss inn på navn som Knausgård og Solstad. I tillegg har jo Moss og omegn flere forfattere vi bør knytte oss til, sier litteraturfestival-pådriveren.
Han innrømmer at ambisjonsnivået for festivalen er høyt, men legger til at de ønsker et sterkt fokus på kvalitet.
– Og så ønsker vi ikke å konkurrere med Litteraturfestivalen på Lillehammer eller Bjørnsonfestivalen, men heller forsøke å skape vår egen tverrfaglige festival der det også skal være rom for teoretikere, historikere, musikk teater og andre kunstformer, sier Sørhaug.

Han ser på vårens pilotprosjekt som en oppvarmer til 2011-arrangementet.
15.000 kroner har de søkt om fra SOK-utvalget i Moss kommune, og rådmannens innstilling er å gi dem nettopp det. «En litteraturfestival vil være et positivt tilskudd til kulturlivet i Mosseregionen», står det i innstillingen.
– Vi kan ikke forvente for mye pengestøtte fra Moss kommune i fremtiden, men vi satser på at det vil komme støtte og midler også fra statlig hold, sier Sørhaug, som nå gleder seg til å starte vårplanleggingen.