Yoko Ono, nobelprisvinner Herta Müller, filmregissør Roy Andersson, historikeren Peter Englund og forfatteren P.O. Enqvist står på ønskelisten når Møllebyen Litteraturfestival i disse dager sender ut invitasjoner til neste års litteraturfestival.

Festivalen arrangeres 11.–15. mai til neste år, og ambisjonene er skyhøye.

– Det blir en internasjonal festival med krig og fred som tema. Vi inviterer forfattere, kunstnere og akademikere som har skrevet om dette temaet tidligere, men også folk som vi ønsker at skal jobbe videre med temaet. Herta Müller er en av dem. Yoko Ono blir invitert som en tverrfaglig kunstner, sier Martin M. Sørhaug i House of Foundation, som står bak festivalen. Han tror ikke invitasjonene er urealistiske.

– Med et godt apparat og gode samarbeidspartnere kan vi få veldig interessante navn hit. Og vi trenger noen «kanoner» på programmet, sier Sørhaug, som tror mange i Moss kommer til å finne noe som passer for dem.
– Festivalen skal være stor og bred, med en miks av godt kjente og mindre kjente navn, sier han.

Nye tekster

Forfatterne som deltar, inviteres til å skrive en ny tekst til festivalen; dikt, noveller eller essays, som publiseres i en festivalantologi.

– Arbeidsprosessen er viktig for oss. Vi ønsker å jobbe tett med deltakerne frem mot festivalperioden. Og da er det viktig at vi er ute i god tid, sier Sørhaug. Festivalen vil bruke lokaler flere steder i Moss, som Galleri F15 og Tivoli Amfi, i tillegg til i Møllebyen.
Budsjett. Den første Møllebyen litteraturfestival ble arrangert i mai i år som et pilotprosjekt. Festivalen hadde et budsjett på 200.000 og et besøk på 350 fordelt på to dager.

– Budsjettet på neste års festival blir iallfall tre ganger så stort, sier Sørhaug, som snart legger ut på «turné» for å diskutere finansielle muligheter med sponsorer og institusjoner som Kulturrådet og Fritt Ord.

– Mye avhenger av hvor mye støtte vi får. En ren litteraturfestival får begrenset støtte, mens en tverrfaglig festival kan generere mer. Men festivalen skal gjennomføres uansett, sier han.

Støtte

Årets festival gikk med et underskudd på 10.000. Den fikk 15.000 i støtte av Moss kommune, men fra fylkeskommunen fikk festivalen ingen ting.

– Det var den største overraskelsen, sier Sørhaug, som skal ha møter med både kommunen og fylket om neste års festival.

– Vi er helt avhengige av støtte fra kommunen og fylkeskommunen, og vil også søke nordiske midler, sier Sørhaug.

House of Foundation graver for øyeblikket dypt i egne lommer for å finansiere den daglige driften av huset. De har dannet en venneforening for å få økonomisk avlastning.

– Vi kan søke om prosjektstøtte, men vi kan ikke søke støtte for å drive butikk. Men det er butikken som er forutsetningen for alt det andre vi driver med, sier Martin Sørhaug.