Mor og datter i solid samspill

Moss og Om­egn Ja­nit­sjar og Samspillbandet hol­der kon­sert i Østfoldkirken søn­dag. Hege Braa­then fra ja­nit­sja­ren og dat­te­ren Hel­le i Samspillbandet gle­der seg. Foto: Geir Han­sen

Moss og Om­egn Ja­nit­sjar og Samspillbandet hol­der kon­sert i Østfoldkirken søn­dag. Hege Braa­then fra ja­nit­sja­ren og dat­te­ren Hel­le i Samspillbandet gle­der seg. Foto: Geir Han­sen

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

– Til­bu­det til kul­tur­ut­fol­del­se for psy­kisk ut­vik­lings­hem­me­de barn og unge i mos­se­re­gio­nen er man­gel­fullt.

DEL

Det sier Hege Braa­then, spil­len­de le­der i Moss og Om­egn Ja­nit­sjar.

Braa­then ro­ser der­imot til­bu­det som Samspillbandet gir dat­te­ren Hel­le Braa­then, og både mor og dat­ter gle­der seg til søn­da­gens før­juls­kon­sert i Østfoldkirken med ja­nit­sjar­or­kes­te­ret og Samspillbandet.

Helt ene­stå­en­de

– Samspillbandet er en helt fan­tas­tisk grup­pe. Jeg fikk inn Hel­le som san­ger i ban­det i fjor høst. Hun stor­tri­ves, men med sine 13 år er hun den klart yng­ste her, for­tel­ler Hege Braa­then.
– Det­te er bra. Jeg li­ker meg vel­dig godt her, be­kref­ter Hel­le for­sik­tig.

Tea­ter og sang

Selv om både mor og dat­ter er gla­de for Samspillbandets til­bud, me­ner Hege Braa­then at kul­tur-Moss kun­ne vært bed­re på det­te fel­tet:
– Moss og Om­egn Han­di­kap-id­retts­lag, Tem­po Moss IF og Team He­rulf i regi av HK He­rulf Moss gir psy­kisk ut­vik­lings­hem­me­de barn og unge et va­ri­ert og godt til­bud på id­retts­fron­ten. Men in­nen eks­em­pel­vis tea­ter og sang har ikke dis­se unge et til­bud i Moss.

Po­pu­lært i fjor

Moss og Om­egn Ja­nit­sjar og Samspillbandet holdt før­juls­kon­sert sam­men også i fjor.
– Det var vel­dig vel­lyk­ket, så det vil­le vi gjen­ta. Samspillbandet og Moss og Om­egn Ja­nit­sjar spil­ler hver vår av­de­ling med selv­valgt mu­sikk, i til­legg spil­ler vi en felles av­de­ling med ju­le­stoff, sier Braa­ten.

Artikkeltags