- Når Mosseregionen stikker av med nesten halvparten av midlene som skal brukes på kultur i hele fylket, så synes jeg at Mork burde juble istedet for å sutre. HoF har også fått økt sin støtte betydelig. Og jeg mener også de har grunn til å være fornøyd med det, sier hun.

LES SAKEN HER: Sindre Westerlund Mork (V) går hardt ut mot fylkeskommunen

May Elisabeth Hansen (SV) svarer ikke direkte på kritikken fra Westerlund Mork, men mener en må få til et samarbeid om økonomiske prioriteringer i fremtiden.

– Det var ingen som fikk full uttelling fra fylket på de store søkersummene i år, sier Hansen og legger til at det på grunn av 2014-jubileum var ekstra søknader til dette.

Kommer festivalen til gode

Hun ser på det som positivt at Moss Kommune har valgt å øke støtten til Møllebyen Litteraturfestival i år.

– Dette vil få ringvirkninger som vil komme festivalen til gode på sikt, sier Hansen.

LES OGSÅ: Er ikke fornøyd med fylkesbevilgningene til litteraturfestivalen

Hun ønsker å tenke konstruktivt og mener fylkeskommunen og kommunen bør få til et møte der det kan diskutere hva som skal prioriteres økonomisk i fremtiden. Dette for å gi blandt annet Møllebyen Litteraturfestival en forutsigbarhet fremover.

– Jeg er enig i at festivalen er viktig. Jeg ønsker blandt annet å få den inn på statsbudsjettet, slik vi klarte med NonStop festivalen i sin tid, sier hun.