Da leder Sindre Westerlund Mork (V) i Skole-, oppvekst- og kulturutvalget (SOK) hadde vært gjennom hele sakskartet på mandagens møte, var følgende tildelinger fra SOKs disposisjonspost vedtatt:

* House of Foundation får 120.000 kroner, 50.000 kroner i driftsstøtte og 70.000 kroner til en barnefestival. Søknaden om utstillingsstøtte og mer i driftsstøtte ble avslått. Ap og Rødt vil øke driftsstøtten til 250.000 kroner, men tapte 4-5 for posisjonen. Støtten til barnefestivalen var enstemmig.

* Arena Moss kirke og kultursenter får 100.000 kroner til Sommerfestivalen 2014. Bare Frps Niklas Eriksen stemte imot, idet han viste til at det ikke er noen barne- og ungdomsarrangementer på festivalen.

* Festivalen Sin 2014 får 100.000 kroner. Ap og Rødt ville øke til 175.000, Frp ville avslå søknaden i mangelen av barne- og ungdomsarrangementer, men ble med de andre borgerlige og sikret flertall for rådmannens forslag.

* Varna Festival 2014 og barnefestivalen Varnabarna 2014 får til sammen 40.000 kroner. Rådmannen foreslo 30.000 til de store og 10.000 til de små, men politikerne i SOK vedtok etter forslag fra Rødts Britt Øyen enstemmig å støtte hovedfestivalen og barnefestivalen med like mye, 20.000 kroner til hver.

* Mosseskogen Vel får 20.000 kroner til å rehabiliterere taket på velhuset. Det vedtok politikerne enstemmig.

* House of Rock får 15.000 kroner til rockefestival ved Café Brandstrup i Moss sentrum. Under forutsetning av at festivalen tilbyr et arrangement for barn og unge under 18 år, vedtok politikerne enstemmig.

* Toni Thøgersen får drøye 7000 kroner etter at politikerne enstemmig vedtok å kjøpe 20 utgaver av boken hennes om Tjukkasgjengen.

Avslag

I tråd med rådmannens innstilling avslo politikerne tre søknader: Fra Moss Roklubb om støtte til utstyr, fra Punkt Ø om 64.000 kroner i ekstra driftstilskudd og fra International Stunt Academy (ISA) om 100.000 kroner i støtte til en "forstudie for å utvikle en fellesstrategi og kulturplan for kulturnæringene".

Posisjonen støttet seg til rådmannens vurdering om at det var knyttet for mange usikkerhetsmomenter til prosjektet ISA søkte om støtte til.

Shakeel Rehman (Ap) skrøt av hvilkes nasjonal reklame stuntakademiet gir Moss, og foreslo å støtte ISA med 100.000 kroner, under forutsetning av at fylkeskommunen og Innovasjon Norge støttet med tilsvarende beløp. Forslaget fikk bare Aps stemmer og falt med 3-6.

Vil besøke ISA

Trøsten for ISA er at SOK-utvalget vil invitere seg selv til stuntakademiet for å få et innblikk i aktiviteten.

Det kan gi nye muligheter, selv om Simen Nord (H) understreket viktigheten av å ikke signalisere løfter om noe som helst.