Mossianaprisen til hjertegode kvinner

Årets mossianiapris gikk i år til Unni Kiil og Liv Signe Hansen.

Årets mossianiapris gikk i år til Unni Kiil og Liv Signe Hansen. Foto:

Av
Artikkelen er over 9 år gammel

Unni Kiil ved Krisesenteret og i Rosa-prosjektet og Liv Signe Hansen ved Varmestua ble rett etter klokken 12 i dag tildelt Mossianaprisen for 2011.

DEL

Prisen på 50.000 kroner, heder og ære deles ut av Moss Avis, Rygge-Vaaler Sparebank og Selskabet til Moss Bys Vel, og ble i år delt ut for 28. gang. Selve prisoverrekkelsen ble foretatt av ordfører Paul-Erik Krogsvold.

Del på Facebook

I statuttene for prisen heter det at den skal være en honnør til enkeltpersoner, firmaer, etater, institusjoner eller andre som gjennom lang tid har ytet en særlig verdifull innsatts for – at Moss og byens nære omegn blir et stadig bedre sted å bo for alle – at byen blir enda mer attraktiv for besøkende – og at byens prestisje styrkes.
– Og menneskene, bedriftene og foreningene som i årenes løp har mottatt prisen utgjør et imponerende engasjement og virke for byen og omegn, sa ansvarlig redaktør Pål Enghaug i Moss Avis under dagens utdeling, og fortsatte:
– Juryens arbeid har vært krevende. Vi har i år, som i fjor, valgt å dele prisen mellom to kandidater. Begge prisvinnerne har over flere tiår vist et engasjement og et urokkelig pågangsmot. Årets Mossianapris deles av to profilerte og sterke kvinner: Unni Kiil for sitt arbeid med Krisesenteret i Moss og blant annet Rosa-prosjektet mot menneskehandel og Liv Signe Hansen for sitt arbeid på Varmestua.

- Dette er en annerkjennelse som er viktig for å gi kvinner og barn som er utsatt for vold og overgrep støtte. Og dette er en annerkjennelse til alle kollegene mine, sa Unni Kiil i sin korte takketale.

- Dette er en stor ære. Uten mange gode medarbeideres innsats gjennom mange år kunne ikke jeg stått her i dag. Tusen takk, sa Liv Signe Hansen.

Juryens begrunnelser


Om tildelingen til Unni Kiil sier juryen:
Unni Kiil får Mossianaprisen 2011 for sitt engasjement mot likegyldighet og urettferdighet. I snart 30 år har Kiil blant annet som leder og frontfigur for Moss Krisesenter arbeidet for de mest utsatte og svakeste kvinnene både i Moss og nasjonalt. Kiil har i sitt arbeid vist vilje og evne til utholdenhet, kreativitet og nytekning gjennom flere perioder med økonomiske utfordringer.
På nasjonalt nivå har Kiil vært en tydelig røst for kvinner som befinner seg i umenneskelige situasjoner gjennom blant annet Rosa-prosjektet. Er prosjekt som tok opp kampen mot menneskehandel.
Gjennom sitt arbeid har Kiil frontet en institusjon og en tematikk som burde vært overflødig; vold mot kvinner og barn, og menneskehandel.
Det er juryens overbevisning at Unni Kiil gjennom sitt arbeid har bidratt til å styrke byens prestisje utad og øke bevisstheten om at Moss er et godt og attraktivt sted å bo for alle byens innbyggere.

Om tildelingen til Liv Signe Hansen begrunnet juryen:
Liv Signe Hansen får prisen for sitt over 24-årige brennende engasjement for å gi rusmisbrukere et bedre liv. Hansen har i løpet av disse tiårene blitt en levende institusjon på Varmestua i Moss. Drivkraften for arbeidet er trangen til å gjøre noe meningsfylt for dem som kom skjevt ut i livet. Helsepersonell som besøker Varmestua i Moss understreker gang på gang at helsen til brukeren er god, fordi de tre ganger i uken er sikret næringsrik mat gjennom dette arbeidet.
Hansen har siden 1992 også vært daglige lederen for Varmestua. En tittel hun har hatt på frivillig basis og uten lønn. Dette innebærer at hun også har måtte jobbe for å sikre det økonomiske grunnlaget for at denne institusjonen i Moss kan fortsette sitt virke. Gjennom sitt arbeid på Varmestua er Liv Signe Hansen selv blitt en levende institusjon som nyter stor respekt både blant brukerne av tilbudet og byens øvrige befolkning.
Det er juryens overbevisning at Liv Signe Hansen gjennom sitt arbeid har bidratt til å styrke byens prestisje utad og øke bevisstheten om at Moss er et godt og attraktivt sted å bo for alle byens innbyggere.

Mossianaprisens jury besto i år av Ivar Listerud fra Rygge-Vaaler Sparebank, Carsten Vogt fra Selskabet til Moss Bys Vel, Pål Enghaug fra Moss Avis, samt Eldbjørg Bache-Mathiesen og Rina Oppegaard som representanter for allmennheten.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken