- Vi har hatt mange på praksisplass med tiltakspenger, tidligere individstønad, denne vinteren, forklarer Nav-leder i Moss, Kari-Mette Mjønner om innstrammingen som nå skjer på denne ytelsen.


– Nav vil fremdeles gjerne ha praksisplasser ute i bedriftene, men har nå mer fokus på brukere med nedsatt arbeidsevne. I januar og februar hadde vi 200 mennesker på tiltakspenger på forskjellige steder, og det har vi ikke penger til videre. I mai må vi være tilbake der vi var i fjor høst, med om lag 120 på tiltakspenger, forklarer Nav-lederen.

LES OGSÅ: Vil tvinge unge i jobb

Bråstopp

House of Foundation, litteratur- og kulturhuset i Møllebyen i Moss, har hatt en lang mennesker jobbende på tiltak de siste årene.

– Vi har samarbeidet med NAV i både Moss, Rygge og Oslo, og med andre formidlingsaktører som Personalpartner, Reaktorskolen, Fretex og Moss Voks. Vi har veldig gode erfaringer med alle disse samarbeidspartnerne, forteller Martin Sørhaug.

Han oppdaget kuttene da ei som startet på tiltak i mars kun fikk være ved HoF i to uker, fordi det ikke var midler til mer.

Maria Maaneskiold forteller at hun har jobbet i på tiltak ved HoF i seks måneder. Og at hun først oppdaget at det var slutt da hun ikke fikk betalt fra Nav i forhold til de timene hun hadde jobbet.
Begge savner informasjon.

LES OGSÅ: Senker NAV-satser for de unge

Fornyes ikke automatisk

– Jeg vil tro at Maaneskiold har fått informasjon via sitt siste vedtak. En tiltaksplass med tiltakspenger fornyes aldri automatisk, men må søkes om for hver nye periode. Målet er at dette skal være en praksisplass som kvalifiserer til ordinært arbeid. Det er flere som ønsker og trenger disse plassene, forklarer Kari-Mette Mjønner.

Martin M. Sørhaug forteller at det eneste han som arbeidsgiver har fått beskjed om, er at HoF inntil videre ikke vil få ha noen på tiltak.

LES OGSÅ: Litteraturfestivalen åpnet for fullsatt hus

– Fra årets start var det flere på tiltakspenger enn det var rom for i de sentrale føringene. Kanskje blir det endringer når revidert nasjonalbudsjett kommer. Men inntil videre må vi kutte i antall som er på praksisplass med tiltakspenger, sier Kari-Mette Mjønner, som forsikrer at HoF er like aktuelle som andre arbeidsgivere til å ha mennesker jobbende på tiltak også i fortsettelsen.

Nav vil fortsette å benytte praksisplasser, men det vil bli tilbudt de brukerne med annen inntektssikring enn tiltakspenger. Slik som brukere med arbeidsavklaringspenger, forklarer hun.

– Vi håper vi fortsatt er aktuelle. For mennesker på tiltak gir oss verdifull hjelp, samtidig som vi kan tilby varierte arbeidsoppgaver innen kultur, arbeid som kan utføres i et tempo som passer de forskjellige som er her på tiltak. Hos oss har folk på tiltak jobbet fra én til flere dager i uken, etter hva de har klart, forklarer Martin M. Sørhaug.

Press på de unge

– Helse- og sosialutvalget i Moss kommune vedtok tirsdag å kutte i sosialstøtten til unge i de tre første månedene. Samtidig reduseres antall tiltaksplasser. Tøffe tak for de unge?
– Vi forventer at de unge jobber intenst med å skaffe seg arbeid, og vi prøver å hjelpe. Så ser vi på individuelle tilpasninger for dem med mer komplekse situasjoner, sier Mjønner.

House of Foundation ser nå om de kan klare å lønne Maaneskiold med husets beskjedne driftsmidler.

LES OGSÅ: Moss kommune kutter i sosialhjelp