Det er Erik Roth Nilsen (Ap), leder av Miljø og samferdeselsutvalget i Moss kommune, som legger seg flat. Han forteller om et massivt offentlig-privat samarbeid som var på trappene under forrige periode, fra 2003 til 2007.

Les også:- Vi må trekke i samme retning

Stoppet opp

– Dette stoppet dessverre opp da økonomien gikk imot oss i den perioden vi er i nå. Det tar vi selvkritikk for, både jeg og andre, sier Roth Nilsen.
I forrige periode ble det holdt tre store møter hvor kommunen, næringslivet, lag, foreninger og andre interessenter kom sammen og snakket om hvordan man kunne dra kulturlasset i samme retning, slik Niels Wiig etterlyste i gårsdagens Moss Avis.
– Det er synd at dette ikke er blitt spilt videre på. Det som gjelder, er jo å se hverandres styrker. På den måten kan vi få til så mye mer – sammen, sier Roth Nilsen engasjert.

Ønsker seg driftsstøtte

Nyetablerte House of Foundation i Møllebyen ble i går trukket frem som eksempel på hvordan private aktører kan etablere tunge kulturinstitusjoner i byen, med støtte fra kommunen. Likevel kunne støtteordningene også her ha vært bedre.
– Vi får kommunal støtte til enkeltprosjekter, men ikke til drift, forteller Martin M. Sørhaug i House og Foundation.
Han kunne ønske at kommunen og andre støttespillere kunne skille på ulike næringsvirksomheter.
– Noen driver for profitt, mens vi driver på ideelt grunnlag. Da burde det gått an å få støtte, sier han.
Sørhaug forteller at slik det er i dag, er det ikke mulig å leve av driften.
– Jeg tror mange mister insentiver til å starte slike prosjekter som dette når de vet at det ikke er noen å tjene på det. Driftsstøtte ville gitt bedre grobunn for ulike aktører til å etablere seg, mener han.

Gylden anledning

Roth Nilsen er helt enig:
– Dette var også noe vi tok opp da saken sist var aktuell. Vi ønsket å gi støtte til de som tør å ta en sjanse, sier han.
Politikeren ønsker nå å videreføre det arbeidet som ble påbegynt i forrige periode, og ser en gylden anledning når kommuneplanen nå etter hvert skal revideres.
– Nå bør dette tas opp på nytt. Det er tross alt lønnsomt på mange måter, både for kommunen og de som ønsker å etablere seg innen kulturlivet, sier han.
Roth Nilsen vil også at kommunen skal bli bedre på å undersøke hva slags støtteordninger som finnes, for eksempel i fylkeskommunen.
– Vi bør bli bedre på å fange opp slike støtteordninger slik at også vi kan få noen av disse midlene, avslutter han.