Det går frem i saksdokumentene som skal tas opp i skole, oppvekst og kulturutvalget (SOK) til mandag. Tidligere i år søkte litteraturhuset House of Foundation Moss kommune om 80.000 kroner i året i neste budsjett, for i det hele tatt å kunne overleve. Nå smiler initiativtakerne godt, og håper på velvilje i møtet.

Del på Facebook

– Dette bidraget er livsnødvendig for at vi skal kunne overleve i Møllebyen. Vi har allerede altfor lenge drevet på egen økonomi, og det går rett og slett ikke lenger, sier Martin M. Sørhaug til Moss Avis.

Tidligere i år ble House of Foundation tildelt 200.000 kroner fordelt på tre år, fra Fritt Ord. Denne summen, sammen med støtten fra Moss kommune gjør det mulig for dem å drive i tre år til.

Viktig

Rådmannen i Moss legger vekt på House of Foundations sterke posisjon både lokalt og regionalt, og hva de har fått til på de to årene de har vært i byen.

– Huset har vokst seg til et sted for byens litteratur, kunst, og kulturinteresserte, i tillegg til å være et supplement til byens kulturtilbud for publikum, heter det i sakspapirene.

House of Foundation har ikke bare fått en klar possisjon i Moss, men er også anerkjent i norsk og nordisk sammenheng.

– Som konsept er dette huset unikt. Formålet vårt er å skape grobunnen og en arena for et tverrestetisk fundert miljø, og dette har vi gjort, sier Sørhaug.

Han legger vekt på at litteraturhuset ikke er et kostbart prosjekt, men at de trenger drahjelp for å kunne ha livets rett.

God reklame

– Vi er god reklame for byen, da vi ofte blir omtalt i flere riksdekkende medier. Moss har faktisk blitt omtalt som «Litteraturhovedstaden i øst». Det hadde ikke skjedd for to år siden, sier Sørhaug. Nettopp det legger rådmannen vekt på

– House of Foundation er et verdifullt og viktig innslag i bybildet, og er nettopp den typen kulturtilbud som etterlyses når en kommune skal forsøke å lokke til seg høyt utdannede familier.

Derfor håper Sørhaug at støtten blir invilget på mandagens møte.

– Både beløpet, men også tanken om at de ønsker å satse på oss er veldig viktig for oss, sier Sørhaug.

Del på Facebook