Leder for Rygge Museum, Helge Aker, har selv en stor del av æren for at utstillingen er kommet i stand. Privat har han en samling på 350 postkost, og han har altså valgt å ta med noen av disse til den pågående utstillingen på Rygge Museum.

– Vår oppgave er å formidle lokalhistorie og å ha temautstillinger med historisk perspektiv. Denne utstillingen er et ledd i det arbeidet, sier Helge Aker som fattet interesse for å samle på postkort for noen år tilbake.
Han mener postkost er en flott dokumentasjon av både kulturlandskap og kulturminner i Rygge.

– Postkortene viser jo utviklingen som er skjedd. Mye nytt er kommet til, og dermed er også deler av den gamle bygdehistorien blitt borte, sier Helge Aker og peker ut postkort hvor man ikke bare kan se at her er det skjedd betydelige bygningsmessige endringer, men også hvor kulturlandskapet som en følge av at beitedyra er blitt borte, har forandret seg og grodd til.

Hvor mange postkort med Rygge-motiv som er utgitt, vet knapt noen, men postkortekspertene i Rygge antar at tallet i alle fall ligger godt over 400 om man tar for seg historien fra rundt 1900 og frem til i dag.

Mesteparten av postkortmotivene på utstillingen er hentet fra Larkollen, og naturlig nok er det postkort knyttet opp mot hotellene Støtvig og det tidligere Røds Hotel som går igjen.
Folk som kunne tenke seg et gammelt postkort på veggen, kan få kopier ved åhenvende seg til museet.

– Samtidig håper vi også at det er folk i kommunen som kanskje har postkort vi kan få tilgang til og scanne inn for fremtidig bruk, sier Helge Aker.
Utstillingen som åpnet i går, var godt besøkt. To av dem som hadde tatt turen innom, var Kari Selmer og Steinar Upsaker.

– Det var morsomt og interessant å se disse gamle postkortene. Det er jo grenser for hva man kan huske. Det er jammen moro å se utviklingen, hvordan ting var og hvordan det er blitt, sier de to.

– Har ting blitt verre eller bedre med årene?

– Noe er blitt bedre, noe er blitt dårligere. Mye er forandret, og mye er blitt glemt, sier Steinar Upsaker som spesielt minnes den gamle Halmstad-skolen.