Punkt Ø sitt stramme budsjett

Dag Aak Sveinar, direktør i Punkt Ø og Ingjerd Schou, styreleder, måtte i går kveld legge fram et stramt budsjett for 2012. Nå håper de at Moss kommune vil bidra med nye lokaler på Alby og at fylkeskommunen dermed gir sine 500.000.

Dag Aak Sveinar, direktør i Punkt Ø og Ingjerd Schou, styreleder, måtte i går kveld legge fram et stramt budsjett for 2012. Nå håper de at Moss kommune vil bidra med nye lokaler på Alby og at fylkeskommunen dermed gir sine 500.000. Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

Etter å ha presentert et budsjett med et kutt på en million kroner, ligger nå Punkt Øs økonominøkkel hos Moss kommune.

DEL

– Det er harde tall og krevende tider, men vi er innstilt på at dette skal vi klare uansett, saDag Aak Sveinar, direktør i Punkt Ø før han gikk inn i gårsdagens styremøte og presenterte de harde fakta.

For da Moss kommune rett før jul i fjor kuttet i støtten til Punkt Ø, gjorde også fylkeskommunen det. Kuttet lyder på en million kroner. Dermed ble årets budsjett strammere og hardere enn hva styret hadde håpet på.

– Vi har hatt en grundig og god diskusjon rundt kuttene og har fattet et vedtak om å kutte en million kroner i budsjettet for 2012, forteller Ingjerd Schou, styreleder i Punkt Ø, rett etter at møtet er ferdig.

Les flere lokale kulturnyheter her

Todelt

Kuttene vil i første omgang gå på det administrative og i tilbudet Punkt Ø nå kan stille med.

– I det administrative kuttet vi det som opplagt kunne kuttes, selv om det overhodet ikke er gunstig for oss, sier Schou.
Kuttene i innholdet, og det som folk vil merke, svir enda mer. Både på presentasjon, utstillinger og tilbudet til barn og unge vil merke kuttet.

– Kuttene går mest utover høsten 2012 og er fullt mulig å reversere, skulle vi se at Moss kommune støtter oss likevel, sier styrelederen.
Men Schou utelukker ikke at stillinger vil bli borte.

– Dette er noe vi ikke vil ta stilling til før et nytt styremøte i mars og er selvsagt et alternativ som ikke er ønskelig. Alle våre ansatte er dedikerte og flinke i jobben sin, noe vi trenger. Disse kuttene vi foretar i dag gjør vi ikke med lett hjerte, sier hun.

Hvilke stillinger dette kan gå ut over er fortsatt ikke diskutert.

Nye arealer

Departementet beholder sin støtte på 1,5 millioner kroner i 2012, til tross for at de to andre eierne har valgt å trekke sine. Men i 2013 derimot, vil også departementet vurdere støtten. Men tidligere denne uken uttalte ordfører Tage Pettersen at han ville be MK Eiendom se på hvilke arealer som Punkt Ø kan bruke på Alby.

I så fall kan husleien utgjøre støtten Moss kommune gir, som igjen betyr at fylkeskommunen vil bidra med sine 500.000 kroner. Og det er der ligger ballen nå.

– Vi vil be om at Moss kommune omgående ser på og klargjør nye arealer på Alby og det før styremøtet 17. mars, sier Ingjerd Schou.

Alternativene det foreløpig står om er å restaurere hønsehuset eller å legge til rette for Punkt Ø i stabburet, og bunner i et salg av kunsthallen i Moss.

– Konsekvensene av å selge eller beholde kunsthallen er noe vi også vil utrede før neste runde med styre og eiermøter. I den sammenheng må vi se på hvilke andre alternativer vi har, sier Schou.

Vurdering

Leder av skole, oppvekst og kulturutvalget, Sindre W. Mork, bekrefter torsdag kveld at MK Eiendom vil bli bedt om å se på hvilke arealer de kan sette i stand til Punkt Ø.

– Men først trenger vi svar fra Punkt Ø på hva slags arealer de trenger, sier han.

Ut ifra hva man så kommer fram til, vil det bli en politisk vurdering på hva man kan bidra med i oppussing og husleie.

Les flere lokale kulturnyheter her

Artikkeltags