Redder Punkt Ø ved å selge kunsthallen

Tage Pettersen (fra venstre), Sindre Westerlund Mork og Inger-Christin Torp vil berge statsstøtten til Punkt Ø.

Tage Pettersen (fra venstre), Sindre Westerlund Mork og Inger-Christin Torp vil berge statsstøtten til Punkt Ø. Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

Momentum kunsthall blir trolig solgt. Ved å samle og utvide virksomheten på Alby, kan Punkt Ø berge statstilskuddet og få en bedre økonomi.

DEL

Slik tolker Moss Avis fylkeskulturkomitéleder Inger-Christin Torp (Ap), mosseordfører Tage Pettersen (H) og byens kulturutvalgsleder Sindre Westerlund Mork (V) etter dagens eiermøte i Punkt Ø.

- Nå er det viktig at vi er løsningsorienterte, slik at Punkt Ø innen fristen 31. mars kan sende en søknad til Kulturdepartementet som gjør at statsstøtten til fylkesgalleriet ikke reduseres i 2013, sier Torp.

Millionkutt

Som moss-avis.no skrev i går, så reduserer fylkeskommunen sin støtte til Punkt Ø i år med 500.000 kroner, fordi Moss kommune kutter i støtten med 500.000 kroner. I følge trepartsavtalen mellom dem og KUD kunne staten fulgt opp med å kutte med halvannen million kroner, men det skjer ikke i 2012.

Utredningen vil gi en tydeligere prislapp, men det spørs om eierne vil ta på seg denne oppgraderingskostnaden

Dermed får styret i Punkt Ø i sitt møte i morgen et kutt på 1 million kroner å forholde seg til for 2012.

Rådyr kunsthall

Styret i Punkt Ø ba i sitt møte 15. desember eierne (som i prinsippet er Østfold fylke og Moss kommune) om å ta en avgjørelse om å gå inn for å ruste opp Momentum kunthall for minst 10 millioner kroner i løpet av årene som kommer, eller å vurdere å legge kunsthallen ut for salg.

- Utredningen vil gi en tydeligere prislapp, men det spørs om eierne vil ta på seg denne oppgraderingskostnaden, sier Tage Pettersen.

- Ja, har Moss kommune så store midler å legge i kunsthallen?

- Det skal jeg overlate til de politiske organer å avgjøre, men trolig har vi ikke det, svarer Pettersen, og peker på at fylkeskommunen også er skeptisk.

- Med de innstramminger som ellers ligger foran oss, er det neppe klok pengebruk å gjøre så kostbare oppgraderinger av Momentum kunsthall, bekrefter Torp.

Utvider på Alby

Parallelt med at styret i Punkt Ø skal utrede hva en utbedring av kunsthallen i sentrum vil koste, ber Punkt Ø-eieren MK Eiendom jobbe fram en utredning om ledige lokaler på Alby, og hva det vil koste å oppgradere disse slik at Punkt Ø kan nyttiggjøre seg dem.

- Så kan Moss kommune leie ut disse lokalene til en prislapp på mellom 0 og 500.000 kroner til Punkt Ø, og dette kan erstatte hele eller deler av den summen Moss kommune har kuttet Punkt Ø-støtten med. Dermed kan Punkt Ø slippe å drifte dyre Momentum kunsthall, samtidig som de forhåpentlig opprettholder den offentlige støtten de trodde de skulle få i 2011, sier Tage Pettersen og Sindre Westerlund Mork.

Sistnevnte sier at Punkt Ø kan vurdere å bruke midler på å leie seg inn i egnede lokaler i forbindelse med Momentumbiennalen.

Malurten i begeret for Punkt Ø og Moss som kunstby, er at de særegne utstillingslokalene og mulighetene i Møllebyen går tapt. Fordelen er, i dobbelt forstand større handlingsrom på Alby på Jeløy.

Artikkeltags