Litteraturhuset og kunstnerkollektivet House of Foundation (HOF) i Møllebyen fikk avslag på søknad om økt støtte til utvikling av sitt kulturtiltak under dagens formannskapsmøte. Den kommunale støtten har til nå lagt på 50 000 kroner. Det nykonstituerte styret i HOF ønsket økt støtte på ytterligere 250 000 kroner, men fikk ikke Rådmannens anbefalinger.

- Vi har behov for midler til etablering, videreutvikling, organisasjonsbygging og virksomhetsstøtte , sier styremedlem i HOF Martin Martinius Sørhaug.

For søknadssummen ønsket HOF først og fremst å etablere et AS, samt opprette to 50 prosent stillinger, i tillegg til å kunne drive økt markedsføring samt en del opprustning og oppussing av huset.

Frivillighet

- Huset er i dag drevet på frivillighet og vi har brukt mye penger fra egen lomme på dette siden starten i 2009, sier Sørhaug.

Norsk Kulturråd har bevilget kr 300 000,- pr år i to år til House of Foundation, noe som sikrer driftsutgiftene i tre år fremover.

- Dette gjør at vi klarer oss en stund til, men vi hadde håpet at kommunen ville satse på oss, siden huset i dag har vokst seg til et sted for byens litteratur,- kunst- og kulturinteresserte og anses som et viktig innslag i bybildet, sier Sørhaug.

Rådmannens begrunnelse for avslaget er at «Til tross for at kulturtiltaket har en positiv betydning for Moss, mener rådmannen allikevel at Moss kommune ikke kan prioritere å innvilge søknaden fra House of Foundation om økt driftsstøtte. Den økonomiske situasjonen i Moss kommune er utfordrende og det har ikke vært tilrådelig å prioritere dette tiltaket.»

Støtter eget selskap

Spelet Christian Frederik fikk derimot etablere et aksjeselskap til produksjon av et historisk spel/friluftsteater i forbindelse med grunnlovsjubileet i 2014. Moss Kommune er deleier i selskapet med 34% av aksjene. Det forutsettes at Parkteatret og lokale foreninger/ildsjeler eier de andre aksjene.sørhaug

Rådmannen skriver i sin protokoll at «Det er inngått intensjonsavtale med Østfold Teater om co-produksjon av Spelet. I tillegg er det inngått muntlig avtale med regissør Arnulf Haga. Det er også tatt kontakt med videregående skoler, lokalt kulturliv og frivillige organisasjoner om deltakelse og samarbeid»

Premiéren er satt til 14 august 2014.