Det mener både kommuneplanlegger Terje Pettersen og styreleder i Visit Moss, Niels Wiig.


Pettersen uttalte i Moss Avis forrige uke at byutviklingen på lang sikt burde ha fokus på kultur, da handel og næringsliv har stått i sentrum de siste årene.


Dette er Wiig helt enig i, men påpeker de store problemene som ligger i dårlig samarbeid mellom ulike krefter i byen.
– Vi har så mange som vil noe her i Moss, men alle står på hver sin tue. Hadde vi bare kunnet dra i samme retning, tror jeg mange problemer hadde vært løst. Da hadde vi fått til mye mer, sier Wiig engasjert.

Noe går galt

Han mener likevel at det egentlig ikke mangler kulturtilbud i Moss, men at det er noe for enhver smak.


– Det gjelder bare å markedsføre det godt nok. Vi ser jo for eksempel at Parkteatret sliter, så det er tydelig at det er ett eller annet vi ikke får til, selv om tilbudet er bredt, mener han.

Samarbeid

Terje Pettersen mener på sin side at Moss’ kulturtilbud på lang sikt trenger å videreutvikles.
– Det kan for eksempel skje ved at private aktører går inn og danner ulike kulturinstitusjoner, med litt støtte fra kommunen, foreslår Pettersen.
 

Han trekker frem House of Foundation som et godt eksempel på dette.
– Med den økonomiske tilstanden kommunen er i nå, bør vi satse på et tettere samarbeid med det private. Det som blir viktig da, er at gode lokaler, slik som i møllebyen, er tilgjengelig for slike prosjekter.

Kulturhus

Pettersen mener videre at et nytt kulturhus heller ikke er å forakte, og får støtte av Niels Wiig.
– Et nytt kulturhus eller fredssenter i Møllebyen ville vært flott for Moss, særlig sett i sammenheng med Moss 2014 og alt som skjer rundt dette, påpeker Wiig.

Står på publikum

Turistsjef Elisabeth Bern er enig i at tilbudet i Moss er bredt:
– Vi sitter her hver dag og registrerer alt som skjer i Moss. Vi vet at det er mye som foregår på kulturfronten, sier hun.


Bern mener at det er publikum det står på.
– Publikum bør kjenne sin besøkelsestid i større grad enn det de gjør i dag. Jeg tror at med alt det byen kan tilby, burde alle finne noe de liker, sier hun.


Bern kunne også ønske seg et livligere kveldsliv i byen.
– Vi mangler et studentmiljø som skaper liv og røre, sier hun.