– I år ønsker vi å løfte frem historier som ikke er kjent for alle, sier byantikvar Berit Kolden.

Kulturminnedagene 2017 går av stabelen 9. – 17. september. Tema i år er «Kulturminner i samfunnets tjeneste». I Moss blir det synliggjort på flere måter:

– Vannkraften har vært sentral både for etablering av Moss og for industrivirksomhet langs Mosseelva. Mossefossens Venner vil formidle vannkraftens historie i Vansjø med en vandring fra Storebro til Krapfoss lørdag 9. september, sier Berit Kolden.

Moss bryggeri

Andre historier som blir løftet fram er Moss bryggeri og Gernergården. Trine Lise Heilmann vil onsdag 13. september åpne dørene til den fredede Gernergården. Hun vil fortelle om familiens bryggerihistorie og om bygningen i Henrich Gerners gate 10 som har huset mange generasjoner mossinger. Dette arrangementet har begrenset antall deltagere og krever påmelding.

I tillegg viser Moss bryggerimuseum gamle mosseminner.

Historiske hager

Moss historielag har det siste året fordypet seg i Jeløyas historie. Søndag 10. september vil de være guider for en vandring i de historiske hageanleggene på Alby og Grønli gård.

På Moss by- og industrimuseum vises utstillingen «Moss 1937 – 2017» en utstiling om Mosseutstillingen og industrivirksomheten i byen. Søndag 17. september vil seniorrådgiver hos Riksantikvaren, Geirr Olav Gram fortelle om de store utstillingene i mellomkrigstiden, i foredraget «Utstillinger! Moss 1937 – Oslo 1938 – New York 1939».

Verket 20

I den gamle arbeiderboligen på Verket 20 vises utstillingen «Fra Moss Jernverk til Peterson Moss – om dagligliv, arbeid og industri».

– Utstillingen er rik på kilder. Den er et laboratorium for alle som ønsker å forstå fortiden eller gjøre seg opp en mening om framtiden for Moss, sier Torill Wyller, konservator på Østfoldmuseene.

– Museet har jobbet aktivt med samtidsdokumentasjon i mer enn 15 år og har vært delaktig i dokumentasjon og minneinnsamling når store hjørnestensbedrifter har måttet legge ned, også da papirfabrikken ble lagt ned i 2012.  Vi ønsker å holde liv i debatten om hva som bør tas vare på for å forstå kulturarven og «hvem vi er, hvor vi skal og hvordan vi kommer hit», sier Wyller.