På museet skal det være aktiviteter gjennom hele høstferien, og det starter allerede på søndag.

Her blir du utfordret til å bygge bruer! Du har kanskje en ingeniørspire i magen? Det er mye man må tenke på som ingeniør, hvor tunge biler kan kjøre over brua? Skal det være gangvei for gående? Og hvor skal festene og grunnsteinene stå?

Legoen står klar for at akkurat du kan bli museets beste ingeniør! Vinneren trekkes mandag 9. oktober og får et museumskort med gratis inngang til alle Østfolds museer i ett år.

På museet finnes det også andre aktiviteter for barn, blant annet en sekkesklie hvor melsekker ble sendt i gamle dager, du kan kverne korn til mel, og prøve deg mange av museets barneaktiviteter. Fra tirsdag til fredag i høstferieuken vil det også være en mysterieløype gjennom hele Møllebyen. Hent første hint og kart på biblioteket, og finn de andre postene som er plassert rundt i Møllebyen, svar riktig på spørsmålene og du vil få et ord – som igjen gir deg en premie.

Museet har åpent med legobygging på søndag, tirsdag til fredag og søndag. Lørdag og mandag er legoen på henholdsvis Moss bibliotek og Café Riis.