Hvorfor er det så mange som besøker Alby? – Noen kommer for kringle, noen for strand og noen for kunsten

Jeløy er Oslofjordens perle, og Elin Stuve Sollihagen mener at Alby er Jeløys perle.