Folkeeventyrene har beriket og formet den norske kulturarven slik vi kjenner den i dag, men ikke alle eventyr er for barn. Fair Forlag har samlet 36 bortgjemte erotiske folkeeventyr fra blant annet Asbjørnsen og Moe.

– Dette blir en politisk ukorrekt voksenbok der tekstene er visualiserte og fortolket av dagens bildekunstnere, skriver forlaget i en pressemelding.

Fra hele landet

Eventyrene er hentet fra store deler av Norge, og forlaget ønsker at den visuelle delen av boken skal gjenspeile dette mangfoldet.

Hvert eventyr skal ha sin egen illustratør eller bildekunstner og derfor søker de nå etter personer som vil være med på prosjektet.

Alle eventyrene vil bli ført i pennen i moderne språkdrakt av Sigrid Bø og Jarnfrid Kjøk som kjenner godt til denne delen av kulturarven. Dette er i hovedsak eventyr som ble fortalt som underholdning og skjemt, og de handlet ofte om enfoldige personer, ektepar som ikke oppførte seg i forhold til vedtatte normer eller om prester med en lite kristen atferd.

Madicken Schei tok sin bacheloreksamen i erotiske folkeeventyr og vil være redaktør av boken som har planlagt utgivelse høsten 2019.