I 2018 gir kulturrådet 644.000 i driftsstøtte til bokhandelen i Møllebyen. Audiatur er dermed en av kun to virksomheter i Østfold som får driftsstøtte av kulturrådet i 2018.

Den andre er Studium Actoris i Fredrikstad, som får 305.000.

– Audiatur og House of Foundation har det som fundament at de begge søker å formidle og tilgjengeliggjøre nordisk og internasjonal litteratur/kunst/musikk for et bredt spekter av interesserte. Men er også produsenter, har tre tilkyttede forlag (Audiatur, H//O//F, To streker), kuraterer utstillinger, og er videre opptatt av å utvikle og å sikre stabile distribusjonskanaler. De siste par årene har vi også hatt mer fokus på formilding av kultur mot barn og dette kommer vi til å satse videre på, het det i søknaden fra Audiatur.

Fikk nei i Moss og Råde

Kulturrådet deler også ut festivalstøtte. Men verken Møllefesten i Moss eller Råde parkfestival ble tilgodesett på sine søknader. Det gjorde heller ikke Festival Ø i Sarpsborg for det yngre publikummet. Festival Ø hadde søkt om 100.000 kroner, mossingene om 200.000 og Råde søkte om 150.000 kroner, skriver Fredriksstad Blad.

Fem av de sju som fikk tilskudd har base i Fredrikstad, men ingen av søkerne fikk det de ba om.

Søknadssummen i fylket var totalt på 3.250.000 kroner. Midlene ble fordelt slik (søknadssum i parentes):

Tons of Rock, Halden 400.000 (750.000) – Månefestivalen, Fredrikstad 300.000 (800.000) – Mozartfestivalen, Fredrikstad 250.000 (300.000) – Egil Hovland-festivalen, Fredrikstad 200.000 (300.000) – Kammerfest i Østfold, Fredrikstad 150.000 (300.000) – Geiteberg Folk Festival, Hobøl 80.000 (150.000) – Vinterjazzfestivalen, Fredrikstad 80.000 (200.000).