Utstillingen er en hommage til det urbane rom. Eckhoff vil vise en veggmontasje med arbeider i ulike formater, ulike teknikker, foto, tegning, collage, to og tredimensjonale arbeider som samlet danner en større helhet.

Byrommet

– Inspirasjon hentes fra byrommet, en kulturell og sosial arena der vi på ulike måter ytrer oss, setter vår signatur i form av visuelle avtrykk. På samme tid en fortelling om en by som skifter karakter, en by i stadig forandring, sier Ann Kristin Aas på HOF. Lørdag blir det kunstnerpresentasjon, musikk ved Arild Settli og suppe.