Det akademiske koret fra Petrozavodsk er et blandet kor fra et av hoveduniversitetene i nordvest Russland. Koret ble dannet i 1962 og består i dag av 100 medlemmer, hvorav 20 sangere er håndplukket til turen til Norge.

Gjennom sin lange historie har mer enn 1000 studenter opp igjennom årene deltatt i kortet. Sangerne har opptrådt i byer over hele Europa og vunnet en rekke internasjonale priser og utmerkelser. De har hele tiden arbeidet med russisk kormusikk og utviklet nye måter å formidle sang på.

Høyt internasjonalt nivå

– Koret deltok i en stor internasjonal korkonkurranse i februar som de vant. De holder et høyt internasjonalt nivå, så de som liker kormusikk bør benytte anledningen til å høre et meget godt kor, oppfordrer Håkon Borch i Jeløykameratene.

Repertoaret innholdet russisk folkemusikk, i tillegg til russisk klassisk- og samtidsmusikk. De synger også flere utenlandske stykker, og verker av karelske komponister. Koret har vært banebrytende i mange sammenhenger og var det første koret som fremførte koral jazz og utenlandsk samtidsmusikk i Russland.

Koret kom til Moss 1. mai og skal ha konsert sammen med Jeløykameratene, Hølenkoret, og Såner kirkekor i Moss Kunstgalleri fredag 4. mai og Såner kirke 5. mai.