Flygelet var plassert midt i kirkerommet

Det var et magisk og historisk øyeblikk da stjernepianist Tord Gustavsen tok plass på pianokrakken i Moss kirke.