Stipend for å rydde et kulturminne i ditt nærmiljø

STIPEND: Randi A. Skogum fra Norsk Kulturarv og Birthe M. Selvaag fra Sparebankstiftelsen DNB er klare til å dele ut stipend.

STIPEND: Randi A. Skogum fra Norsk Kulturarv og Birthe M. Selvaag fra Sparebankstiftelsen DNB er klare til å dele ut stipend. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Norsk Kulturarv tilbyr stipend til skoleklasser, barnehager og frivillige lag og organisasjoner for å rydde et kulturminne i sitt nærmiljø.

DEL

«Rydd et kulturminne»-aksjonen er et samarbeid mellom Norsk Kulturarv og Sparebankstiftelsen DNB.

Aksjonen retter seg mot barn og ungdom under 18 år og kombinerer praktisk arbeid med kunnskap om kulturarven i nærmiljøet.

Stiftelsen har gitt 800.000 kroner til aksjonen og totalt mer enn fem millioner kroner siden 2004.

Dette blir den tiende aksjonen der skoler og ulike lag og foreninger er med på å rydde, skilte og tilgjengeliggjøre kulturminner eller kulturmiljøer i sitt nærområde. Det har vært alt fra husmannsplasser, setre, gjengrodd utmark og gamle ferdselsårer til tekniske industrielle kulturminner, gravminner og bergkunst.

Stipend på 4000 kroner

For denne jobben får deltakergruppen et stipend på 4000 kroner. I tillegg er det en ekstra premiering til noen av de beste prosjektene. Gjennom arbeidet får barn og unge et personlig forhold til lokalhistorien og blir aktive forvaltere av kulturlandskapet. Tavleundervisning blir byttet ut med friluftsliv og læring gjennom aktiv deltakelse.

Norsk Kulturarv er en ideell stiftelse som har som formål å bidra til vern av kulturarven gjennom bærekraftig bruk. De har hele landet som arbeidsområde, og gjennomfører praktiske tiltak i samarbeid med næringsliv og offentlige samarbeidsparter.

Artikkeltags