Kulturstipendet: – Den ene skriver om Moss og den andre maler Moss

Forfatter Agnar Lirhus og maler Tobias Ryen Amundsen er tildelt Moss kommunes kulturstipend. Beløpet er på 30.000 kroner og deles likt mellom mottakerne.